Menu
Max_Weber

Комисията по икономическата политика и туризъм подкрепи и предлага на Народното събрание да приеме на първо четене промени в Закона за туризма

Комисията по икономическата политика и туризъм подкрепи и предлага на Народното събрание да приеме на първо четене промени в Закона за туризма, внесени от Министерски съвет. Деветима народни представители гласуваха за измененията, а петима се въздържаха.

Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Бранимир Ботев отбеляза при представянето на промените в Закона за туризма, че с тях се цели да се опростят и намалят съществуващите административни режими в посока облекчаване на бизнеса и да се усъвършенства действащата нормативна уредба.


С измененията отпада изискването за категоризация на самостоятелните заведения за хранене и развлечения. Премахването на възприетата в момента в България 5-звездна категоризационна система ще допринесе за значително облекчаване на туристическия сектор, ускоряване на процедурите и намаляване на разходите за бизнеса, отбелязва в мотивите си вносителят. Предвижда се режимът да отпадне от 1 януари 2015 г., заради необходимостта от промяна и в Закона за местните данъци и такси относно размера на патентния данък за заведения за хранене и развлечения.


С предлаганите промени се облекчава режимът за регистриране на туроператори и туристически агенти. Сроковете за разглеждане на документите и за извършване на регистрацията на туроператорите и туристическите агенти се намаляват от 2 месеца на един месец, което ще допринесе за цялостно ускоряване и облекчаване на регистрационния режим. При липса на мотивиран отказ за извършване на регистрация след изтичане на регламентирания срок ще се прилага принципът на мълчаливото съгласие, като лицето ще се вписва в регистъра и ще му се издава удостоверение за регистрация по съответния ред, посочва вносителят.


Създава се възможност на общински предприятия по смисъла на Закона за общинската собственост да могат да кандидатстват, респективно да извършват туроператорска и туристическа дейност. Предвижда се и създаването на нов раздел, свързан с организирания детски и ученически отдих и туризъм. Целта е да се регламентират с по-голяма точност обществените отношения, свързани с организацията и провеждането на детски и ученически отдих и туризъм.


С измененията в Закона за туризма се облекчават собствениците на къщи за гости от строгите изискванията на Закона за храните и регламентите от хигиенния пакет за този вид обекти. Създава се правна възможност чрез прецизиране на съществуващ текст за разписване на правила, свързани с изграждането и експлоатацията на басейни и водни атракциони в туризма, посочва вносителят.


При обсъждането заместник-министърът на финансите Людмила Петкова отбеляза, че на базата на категоризацията се определя патентният данък на заведенията за хранене и то за тези, които са с оборот до 50 000 лева от предходната година. С отпадането на категоризацията и то само за самостоятелните заведения ще се получи нееднакво третиране на заведения, които са самостоятелни и такива, които са към определени обекти. С промените в данъчните закони, които ще влязат в сила от 1 януари 2015 г., ще предложим работещ режим, който да не затруднява общините при определяне на патентния данък, заяви тя.


От Министерството на образованието и науката възразиха срещу текста от промените, според който всички форми на детски и ученически отдих и туризъм се организират и провеждат по договор с туроператор. Според заместник-министър Мукаддес Налбант разпоредбата противоречи на принципа за свобода на договарянето, но и не отчита спецификите и характера на много от случаите на организирането на детски отдих и туризъм. Съгласно предложения режим ще бъде задължително например да се сключва договор с туроператор, ако учениците от София направят екскурзия до Витоша. От министерството смятат и че предложените часови ограничения до 20,00 ч. в периода октомври – март и до 22,00 ч. в периода април – септември не гарантират пътувания на деца и ученици в светлата част на деня.


От Българската стопанска камара отбелязаха, че подкрепят облекчаването на административната тежест за бизнеса. Кметът на община Банско Георги Икономов заяви, че Националното сдружение на общините в България благодари за възможността общинските предприятия да извършват туристическа и туроператорска дейност. От Сдружението обаче са  против отпадането на категоризацията на самостоятелните заведения за хранене и развлечения, защото това ще създаде неравнопоставеност между тях и обектите, които са в хотелски комплекси. Според Българската асоциация на туристическите агенции в закона трябва да остане, че дейност може да извършват само фирмите, които са регистрирани по Търговския закон, т.е. фирмите, които работят по закона за общинската собственост както досега да извършват своята дейност, но не като туроператори и турагенти.


От ПГ на ПП ГЕРБ заявиха, че ще се въздържат при гласуването на промените, защото се засягат изключително чувствителни теми.


Източник: Пресцентър Народно събрание

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...