Menu
Max_Weber

Фармацевтични фирми ще финансират студенти и специализанти, ето условията!

Фармацевтични фирми са готови да финансират включването на студенти и специализанти в научни екипи. Това стана ясно по време на дискусионната среща „Научноизследователски приоритети и проекти в сферата на фармацевтичната индустрия и публично-частното партньорство“, проведена в София по инициатива на Министерството на образованието и науката и с домакинството на Българската генерична фармацевтична асоциация.

Заместник-министърът на образованието и науката проф. Костадин Костадинов предложи финансирането да е под формата на ваучери, които ще се дават на ръководителите на научни проекти, а те да ги разпределят между екипа.

Сега най-много средства за научни изследвания се инвестират от фармацевтичния сектор в България. Ето защо екипът на Министерството на образованието и науката очаква производителите на лекарства да участват при формулирането на приоритетите за научни изследвания. При предстоящо обявяване на конкурсна сесия на Фонд „Научни изследвания“ тези приоритети ще залегнат в изискванията към кандидатстващите. Целта ни е да се инвестират средства по разработки, които допринасят за създаването на продукти за повишаване качеството на живота и за възстановяване на здравето, обясни проф. Костадинов.

Доц. д-р Нели Косева, директор на Института по полимери на БАН, потвърди необходимостта от привличане и задържане на способни млади хора в сферата на науката, което може да става с по-добро финансиране за колективи, които работят по научни проекти с бизнес организации. Според нея посочването от компаниите на необходими конкретни разработки ще ускори изследванията.

Директорът на дирекция „Наука“ в МОН Златина Карова изтъкна, че участниците в срещата са се обединили по важността от улесняване трансфера на научни технологии.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...