Menu
Max_Weber

Людмила Петкова: Разработва се стратегия за превенция и борба с данъчните измами

Разработваме стратегия за превенция и борба с данъчните измами по видове данъци, в която ще бъдат включени всички институции, които могат да са ефективни в този процес. Това заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова по време на кръгла маса „Методология за анализ на риска от данъчни измами и данъчно укриване“, организирана от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпности и Института за икономически изследвания към Българската академия на науките.

Петкова допълни, че основният проблем при данъчните измами, които са установени с ревизионни актове от Националната агенция за приходите, е събирането на средствата. Заместник-министърът на финансите уточни, че затова мерките, които се предприемат от средата на миналата година за намаляването на измамите, са с превантивен характер. По този начин, когато има риск данъчно задължение да не бъде събрано, се предприемат предварителни действия, за да не се допуска укриване на данъци или измами. Сред мерките, които бяха предприети миналата година, са обратното начисляване на данък добавена стойност (ДДС) за зърнените и техническите култури, както и фискалният контрол на рискови стоки. Петкова допълни, че използването на тези два механизма не е свързано само с постигането на фискален ефект и намаляване на данъчните измами, но и със защитата на българските производители от нелоялна конкуренция.


Петкова коментира и разширяването на механизма за обратно начисляване на ДДС, който е един от най-ефективните за предотвратяване на данъчните измами, тъй като по този начин не може да се възстановява неправомерно начислен данък. Заместник-министърът уточни, че тази мярка е въведена в европейска директива само за конкретни видове стоки. Ако държава-членка иска да я приложи и за друг вид стока, тя трябва да докаже, че са изчерпани всички останали механизми за предотвратяване на измамите. Самото искане е дерогация от европейското законодателство. След като се получи становище от страна на Европейската комисия по искането, то се разглежда на ниво Европейски съвет и след това трябва да бъде одобрено от всички държавни-членки на Европейския съюз.


През тази година се подготвят и два нови закона - за акцизите и данъчните складове, и за местните данъци и такси, уточни Петкова. Това, което е било констатирано и в двата нормативни акта е, че в тях няма способи за превенция и борба с измамите. По отношение на Закона за местните данъци и такси ще бъде сформирана работна група с участието на представители на Министерството на финансите, Националното сдружение на общините в Република България и работодателските организации. Целта на промените според Петкова е да се въведат законови разпоредби, които да подпомогнат общините при събирането на местните данъци и такси. От друга страна ще бъдат предложени и мерки за предотвратяване на неплащането на местни данъци, тъй като има данни за укриване на имуществени данъци – върху недвижимите имоти, пътен данък и други. За Закона за акцизите и данъчните складове вече е сформирана работна група, в която участват експери на МФ, Агенция „Митници“ и представители на браншовите организации, заяви още заместник-министър Людмила Петкова.


Източник: Дирекция „Връзки с обществеността и протокол” Министерство на финансите

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...