Menu
Max_Weber

Петър Чобанов: Подаваме ръка на бизнеса и вървим към икономически растеж

„Когато сме на прага на икономически растеж, не трябва да продължаваме да губим предприятия и предприемачи, затова е важно сега да подадем ръка на бизнеса, за да вървим в правилната посока“. Това заяви министърът на финансите Петър Чобанов пред повече от 60 предприемачи и мениджъри от Област Стара Загора. Срещата беше организирана, за да се запознаят местните фирми с новите възможности за финансиране от Българската банка за развитие и с инструментите, които тя осигурява за гъвкаво и нисколихвено кредитиране за малките и средни предприятия.

Министър Чобанов припомни, че в последните месеци правителството се фокусира както върху социална политика, така и върху проблемите на бизнеса, като  усилията са за намаляване на административната тежест и облекчаване на регулаторните режими. „Обещахме ви да спрем рекета и успяхме да го постигнем, но ако все още има подобни случаи, готов съм да реагирам светкавично“ – заяви финансовият министър.


Пред бизнеса на Стара Загора министър Чобанов говори за нормализираното възстановяване на ДДС, като акцентира, че наличието на оборотни средства при фирмите задвижва по-бързо и парите в икономиката, тъй като в отсъствието чуждестранни инвестиции това осигурява възможности и за икономически растеж. Той обясни, че МФ активно работи за намаляване на сивата икономика и за даване на възможност на фирмите, които работят на светло, да се чувстват по-добре в нормална  конкурентна среда. Министър Чобанов отчете, че направените нововъведения за обратното начисляване на ДДС за зърнени и технически култури, за касово начисляване на ДДС и създаването на звеното за фискален контрол в НАП, са мерки в тази посока, от които очакваме резултати.


В последвалия брифинг след срещата министър Чобанов обясни, че планираният външен държавен дълг е за погасяване на падежиращи задължения от минали години. За финансиране на бюджетния дефицит ще се използва ресурс, набиран чрез емисии държавни ценни книжа, които се предлагат на вътрешния пазар. На въпрос за възможността за повишаване на пенсиите той коментира, че се обмисля повишаване на най-ниските пенсии, но като част от комплексна пенсионна реформа.


Източник: Дирекция „Връзки с обществеността и протокол” Министерство на финансите

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...