Menu
Max_Weber

ЕК цифровизира европейската промишленост

Европейската комисия представи мерки за подкрепа и свързване на националните инициативи за цифровизиране на всички промишлени сектори и свързаните с тях услуги, както и за увеличаване на инвестициите чрез стратегически партньорства и мрежи.

Комисията също така предлага конкретни мерки за ускоряване на разработването на общи стандарти в приоритетни области, като например комуникационните мрежи от 5-то поколение (5G) и киберсигурността, както и за модернизиране на обществените услуги.

Съгласно част от представените планове Комисията ще създаде европейски компютърен облак, който ще осигури на изследователи и специалисти в областта на науката и технологиите в Европа виртуална среда за съхранение, управление, анализ и повторно използване на голямо количество данни от научни изследвания.

Представените мерки са част от изпълнението на стратегията на ЕК за създаване на цифров единен пазар и имат за цел да подпомогнат европейската промишленост, МСП, изследователи и публичните органи да се възползват в максимална степен от новите технологии.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...