Menu
Max_Weber

Платени стажове за млади висшисти без опит предлага държавната администрация

Младежи без работа, но с висше образование, могат да кандидатстват от днес по допълнителна процедура на програмата за стажуване в държавната администрация „Старт на кариерата“. До 20 май тази година в дирекции “Бюро по труда” ще се приемат документи на младежи до 29-годишна възраст с висше образование, като условие за участие е притежаваното образование и квалификация на кандидатите да съответстват на заявените работни места.

Програмата ще даде възможност на 505 млади висшисти в рамките на 9 месеца да придобият трудов стаж и опит по своята специалност. Обявените работни места са 457 за министерства, институции и техните агенции и териториални поделения, както и 48 за областни администрации.

Младежите, включени в „Старт на кариерата“, ще получават трудово възнаграждение в размер на 500 лева. Програмата покрива и осигуровките за сметка на работодателя.

Пълният списък на обявените работни места по процедурата, условията и необходимите документи за кандидатстване могат да се намерят на интернет-страниците на Министерството на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&lang=&I=250) и на Агенцията по заетостта (http://www.az.government.bg).

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...