Menu
Max_Weber

Петър Чобанов: Българската банка за развитие е инструмент за провеждане на икономическа политика

„Облекчени или в процес на облекчаване са 138 административни режима. Срещите с бизнеса в регионите, съвместно с Българската банка за развитие (ББР), ни помагат да получим информация кои други режими да променим“. Това заяви министърът на финансите Петър Чобанов след срещата с бизнеса в област Ямбол, която беше организирана, за да представи пред компаниите възможностите и продуктите, предоставяни от ББР.

Той допълни, че чрез намаляване на административната тежест ще бъдат редуцирани разходите на бизнеса – времеви и паричен ресурс, и по този начин той може да постигне по-голяма ефективност. Местните власти също трябва да положат усилия именно в тази посока.


Министърът коментира, че в средата на 2013 г. е била заварена една разрушена бизнес среда и липса на доверие на бизнеса към държавата. Една от първите мерки, които бяха предприети, беше навременното възстановяване на ДДС по поредността на постъпване на заявките и това помогна на бизнеса, защото той използва тези средства като оборотни. Петър Чобанов уточни, че чрез по-бързото завъртане на средствата в икономиката се постига икономически растеж. Това се вижда и от данните, които показват че през четвъртото тримесечие на 2013 г. е постигнат ръст от 1,6% на годишна база. Министърът на финансите припомни, че прогнозата за 2014 г. е нарастването на икономиката да достигне  1,8%, но данните за ускоряване, които има от втората половина на 2013 г. дават надежда тази прогноза да бъде ревизирана в положителна посока. Министърът на финансите заяви, че очаква растежът за 2014 г. да достигне малко над 2 процента.


Целта на ББР, която разполага със значителен финансов ресурс, не е да се конкурира с другите банки, а тя е инструмент за провеждане на икономическа политика. Според министър Чобанов тя трябва да достигне до някои непокрити пазарни ниши, като например новостартиращия бизнес. По време на срещата с компаниите имаше голям интерес по отношение на инструментите на ББР, както и кои са допустимите страни по линия на експортните инструменти на банката. Финансовият министър допълни, че фокусът на правителството е насочен и към развитието на регионите, което през тази година се осъществява чрез Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на региониъе“. Министерството на финансите е в непрекъснат контакт с кметовете, за да могат общините да усвоят ресурса. Той отново припомни, че в средата на годината ще бъде направен преглед на проектите в програмата. Тези, за които няма обявена обществена поръчка, или се вижда, че няма да бъдат изпълнени до края на годината, ще бъдат прекратени, уточни министърът на финансите Петър Чобанов.


Източник: Пресцентър Министерство на финансите

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...