Menu
Max_Weber

Променят Русе с 66 млн. лв. европари

Първият програмен период за регионите даде много добра възможност за инвестиция в развитието им. Вчера на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 отчетохме успешно завършване на програмата за първия програмен период „Регионално развитие“ и на много добри проекти.

Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на провеждащия се в Русе форум „Региони в растеж“. Тя подчерта, че с предоставените на града над 66 млн. лв. от ОПРР 2007-2013 се вижда съществена промяна в неговия облик.

През новия период искаме не само промяна в градската среда и развитие на инфраструктурата, но и растеж, което ще стане чрез повече възможности за бизнеса, заяви Павлова. Тя съобщи, че реализацията на проектите по ОПРР 2007-2013 г. е допринесло за повишаване на Брутния вътрешен продукт на страната с над 1,2%.

За да осъществим разумни инвестиции през сегашния програмен период, направихме три промени в подхода. Оказахме доверие на общините и направихме 39-те най-големи междинни звена. Освен това залагаме на интегриран подход за изпълнение на проектите и даваме възможност за по-голямо участие на бизнеса, като над 12% от бюджета на ОПРР 2014-2020 са предвидени за финансов инженеринг, информира регионалния министър.

Тя подчерта, че в Северен централен район има сериозна конкуренция. Русе е  двигател на икономиката на региона. Има и добра връзка с Велико Търново, паралелно с  по-малки градове – балансьори на развитието. Като една от основните предпоставки за доброто развитие на регионите министърът определи пътната инфраструктура. Тя посочи, че изграждането на АМ „Хемус“ е ключов приоритет за правителството с фокус обходния път на Бяла. Приоритетни са също направленията Русе-Велико Търново и София-Видин. Павлова обърна внимание, че за реализацията им не може да се разчита на европейско финансиране, но средства могат да бъдат осигурени при добро изпълнение на бюджета, по-добра събираемост на приходите и в резултат на промяната на системата за събиране на пътни такси.

Подкрепям изграждането на всяка добра инфраструктура. Като координатор на Дунавската стратегия подкрепихме изграждането на два нови моста на р. Дунав. Необходимо ни е само финансиране. Заради липса на европейски средства трябва да разчитаме на публично-частно партньорство, за да можем да реализираме такива проекти, заяви Павлова в отговор на въпрос.

Проектите, които ще се реализират по ОПРР 2014-2020 също ще допринесат за растежа на икономиката на региона. 214 млн. лв. са предвидените по нея средства за Северен централен район, като 56 млн. лв. е резервираният за Русе ресурс по нея програмата, съобщи Павлова. Очакваме с тях да бъдат реализирани добри проекти, които ще допринесат за обръщането на града към река Дунав, каза тя и информира, че вече са одобрени междинното звено и инвестиционната програма на общината. Подкрепяните от програмата реформи в образованието и здравеопазването са другите инструменти, които ще допринесат за подобряване на условията за живот и бизнес в българските региони.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството подчерта, че със средства от ОПРР 2014-2020 приоритетно ще се подкрепя средното професионално образование, което ще осигури необходимите за бизнеса кадри. Инвестициите в размер на 133 млн. лв. вече са определени. С тях ще се финансират тези гимназии, които произвеждат професионалисти от средния ешелон за нуждите на бизнеса, като Русе ще получи допълнителни 6 млн. за оборудване на 5 такива училища със специализирани лаборатории и професионални зали, информира тя. Без образование няма бъдеще и бизнесът няма да може да работи. Доброто образование и добрите възможности от бизнеса са начинът да задържим младите хора в България, подчерта Павлова.

С над 160 млн. лв. подкрепяме реформата в спешната помощ, като Министерството на здравеопазването трябва да представи конкретните проекти до края на годината, информира тя.

През предишния период чрез инициативата JESSICA беше създаден Фонд за градско развитие, който на принципа на публично-частно партньорство финансира променящи облика на градовете проекти. С тях бяха създадени работни места и се даде възможност за промяна на региона, каза Павлова. Започнахме с 66 млн. стартов капитал и успяхме да утроим инвестициите, подчерта тя и обърна внимание, че с такъв проект в Русе е създаден завод за автомобилни части в Русе.  Няма ограничение за вида проекти, които ще се финансират. Важно е да бъдете креативни, за да има добри проектни инициативи, заяви Павлова.

Министърът информира, че със стартов капитал от 370 млн. лв. се предвижда да бъдат финансирани три фонда за градско развитие и фонда за туристическа инфраструктура. Надаваме се процедурата за избор на фонд мениджърите да се проведе максимално бързо, за да започне бърза реализация на проектите, каза тя. Предвиждаме създаването и на гаранционен фонд, чрез който да подкрепим частни инициативи, които не могат да отговорят на банковите изисквания, съобщи Павлова.

В отговор на коментар за липсата на финансиране за хотели по JESSICA през периода 2007-2013 министърът съобщи, че идеята на инициативата е била насочена към подкрепа на градското развитие. През новия период ако един хотел има съпътстваща инфраструктура като експо център или конферентен център, както и благоустрояване, е възможно да бъде финансиран, ако бъде обоснован с добър бизнес план, заяви тя.

През този програмен период страната ни участва в 12 програми за териториално сътрудничество, които също дават възможност за развитие на регионите, особено граничните, каза министърът. Тя обърна внимание, че по програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България са подадени 120 проекта, като 70 са с водещи български партньори. Управляващият орган не проведе добра процедура по оценката им. Надяваме се на предстоящия комитет за наблюдение да се вземат добри решения, защото искаме подадените проекти да бъдат оценени по обективен начин, заяви Павлова.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...