Menu
Max_Weber

2 млрд. лв. от Европа за ВиК сектора

България e богата на вода, но не ценим достатъчно този ресурс и го разходваме неефективно. Поради недоброто управление на сектора и остарелите ВиК системи загубите на вода в страната са недопустимо големи, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

През изминалия програмен период направихме важни инвестиции в сектора, благодарение на средствата от европейската солидарност. Средствата  са важни, но важно е и как ги инвестираме, така че да постигнем ефективност, подчерта министър Павлова. Тя отчете, че до този момент е свършена работа по подобряване на законодателството за управление на водите и са реализирани успешно промените, на които се основават трите стълба на водната реформа Това са структурирането на 28 ВиК асоциации – по една за всяка област, сключването на договори между асоциациите и ВиК оператори за управление на ВиК активите и определянето на дългосрочна стратегическа визия за инвестициите в сектора.

Направихме описание на  състоянието на ВиК активите, за да знаем с какво разполагаме, и изградихме визията за следващите 15 години – колко и как ще се инвестира в тези активи, за да постигнем оптимален ефект и да предоставяме по-добра услуга – чисти питейни води на гражданите, обясни министър Павлова.

От всички 28 области само 4 все още не са съпричастни с водната реформа и с усилията ни да управляваме по-добре този ресурс, посочи регионалният министър. Областите, които участват в окрупняването и за които има избран единен ВиК оператор, ще могат да се възползват от над 2 млрд. лв., които Европейският съюз предоставя през този програмен период. Средствата са  за подобряване на ВиК инфраструктурата и изграждане на пречиствателни станции . Това е значителен ресурс, но обемът на инвестициите, нужни за модернизация на ВиК сектора, с цел да се постигне по-добро ниво на ефективност и отговарящо на европейските изисквания, е над 11 млрд. лв. 

Това е един „неблагодарен“ сектор, защото нуждите от инвестиции са огромни, имат ниска възвращаемост и следователно е неатрактивен за инвеститорите. Едновременно с това инвестициите са невидими за гражданите, коментира министър Павлова. Според нея заради проблемите, натрупвани с годините поради системната липса на средства, инвестирането в сектора е станало още по-неатрактивно. Тя призова за обединяване на усилията, за да се постигне нужната промяна в сектора.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...