Menu
Max_Weber

Провериха сигнали за незаконно строителство край Кранево

Във връзка с публикации в медиите за евентуално незаконно строителство на плажа край село Кранево, от служители на регионалния отдел за национален строителен контрол в Добрич е извършена проверка на място на строежа и в община Балчик.

Строеж „Курортни вили - 8бр. и басейн” се изпълнява в урегулиран поземлен имот в регулацията на село Кранево, отреден за курортни дейности с подробен устройствен план, одобрен с решение на общинския съвет на Балчик през 2011г. Имотът не засяга плажа, не включва дюни, не попада в зона “А” по смисъла на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и не попада в защитена зона “Балтата”.

С влезлия в сила застроителен план е предвидено средно застрояване с височина до 12 м и коефициент на интензивност 1,5. С одобрения от главния архитект на община Балчик инвестиционен проект е предвидено ниско застрояване с височина 6,30м и коефициент на интензивност 0,45 – много по-ниски показатели от допустимите.

През месец март е издадено разрешение за строеж от главния архитект на община Балчик, което не е обжалвано и е влязло в сила. Строежът е пета категория по смисъла на ЗУТ и подлежи на контрол от кмета на община Балчик. Тъй като строителството се изпълнява въз основа и в съответствие с действащ подробен устройствен план и в съответствие с влезли в сила строителни книжа, той не се квалифицира като незаконен по смисъла на ЗУТ.

При извършен оглед на строителната площадка е установено, че част от вилните сгради са изпълнени до първи етаж (груб строеж) и една е изпълнена до втори етаж (груб строеж.). Изпълнява се армировка на една от сградите. Не е установено полагане на бетон, както и наличие на механизация (бетон помпа).

Строителството се извършва в нарушение на забраната за строителство след 15 май по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и подлежи на спиране от кмета на община Балчик.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...