Menu
Max_Weber

Ето какво каза Лиляна Павлова за винетките!

Няма постановено решение на Върховния административен съд по делото за новия размер на винетните такси. Вчера беше проведено заседание, на което съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и го обяви за решаване в законоустановения едномесечен срок. Това коментира във Варна министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

Очакваме решението по делото да излезе до 14 юли. До произнасяне от страна на ВАС не може да се твърди, че постановлението за новия размер на винетните такси е незаконосъобразно. Постановлението е в сила. Считаме, че процедурата по приемането на постановлението е проведена законосъобразно при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Спазени са нормативно установените срокове и е осигурена изискващата се публичност и информираност при изготвянето и приемането на акта от Министерския съвет.

Некоректни са изнесените твърдения, че новият размер на винетните такси е незаконосъобразен. Произнасянето по този въпрос е единствено и само от компетентността на ВАС, който все още не се е произнесъл. Тиражирането на позицията, изразена от представителя на Върховна административна прокуратура по време на заседанието, не е решение по делото. Представителят на Върховна административна прокуратура е само участник в съдебния процес и съдът не е обвързан при постановяването на решението си със становището му.

Съдът се произнася с решение съобразно събраните и приетите по делото доказателства и обстоятелства в тяхната съвкупност и съобразно закона.

Решението на тричленния състав не е окончателно, каза още Павлова. В случай, че ВАС постанови незаконосъобразност на постановлението и отмени нормативния акт, решението ще бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...