Menu
Max_Weber

3,8 млн. лв. за проучване и добив на подземни богатства

Правителството предостави две концесии за добив на строителни материали и одобри издаването на две разрешения за проучване на възможностите за добив на природни богатства.

Концесионните договори, който ще бъдат сключени с „МИ-2“ ООД и с „Виа 2000” ООД за добив на андезитобазалти от находищата „Дорис“ и „Чешлия”, са за 35-годишен срок. В този период дружествата ще вложат съответно около 3 млн. лв. и 702 хил. лв. в добивните дейности. Очакваните концесионни плащания за целия срок ще надхвърлят 2,272 млн. лв. в първия случай и 2,129 млн. лв. – във втория.

Приходите от концесионните плащания се разпределят между държавния бюджет и бюджета на община Момчилград, на чиято територия се намират находищата.

В площта „Бикчията“, разположена на територията на община Симеоновград, „Фарес БГ“ ЕООД ще проучва за срок от 1 година възможността за добив на индустриални минерали. Предвидените инвестиции надхвърлят 83 700 лв., а стойността на мероприятията по опазване на околната среда е 8500 лв.

„Стоун Продакшън БГ“ ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площта „Хаджи Илия“, разположена в землищата на селата Горна Кремена и Кален, община Мездра. Разрешението се предоставя за срок от 1 година, като през този период дружеството ще вложи минимум 44 300 лв. в проучвателни дейности. Предвидени са 4430 лв. за опазване на околната среда.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...