Menu
Max_Weber

ЕК предлага мащабна реформа на корпоративното данъчно облагане в ЕС

Европейската комисията обяви планове за промяна на начина, по който се облагат с данъци дружествата на единния пазар. Целта е да се създаде справедлива система на корпоративно данъчно облагане, която благоприятства растежа.

Променена в рамките на по-широк пакет от реформи на корпоративното данъчно облагане, общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) ще направи по-лесно и по-евтино извършването на стопанска дейност на единния пазар и ще действа като мощен инструмент за борба с избягването на данъци.

Общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък бе предложена за пръв път през 2011 г., като целта бе укрепване на единния пазар за предприятията. Въпреки че държавите членки постигнаха значителен напредък по много основни елементи на предишното предложение, те не успяха да стигнат до окончателно споразумение. След като потърси мнението на държавите членки, предприятия, гражданското общество и Европейския парламент, ЕК подсилва елементите в полза на предприятията в предишното предложение, за да помогне на трансграничните дружества да намалят разходите и бюрократичните формалности и да подкрепи иновациите.

Предложението ще допринесе за създаване на еднакви условия на конкуренция за многонационалните дружества в Европа, като затвори каналите, използвани за избягване на данъци.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...