Menu
Max_Weber

370 млн.лв. допълнителни инвестиции за развитие на градовете и културно-историческия туризъм

Осигуряваме 370 млн.лв. за инвестиции чрез фондове за градско развитие и развитието на културно-историческия туризъм. Това е важна стъпка за облагородяване на регионите в България, разкриването на обекти за културно-исторически туризъм и  разкриването на нови работни места.

Това заяви министър Лиляна Павлова, която присъства на подписването на Финансово споразумение по управление на средствата за финансови инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД.

Споразумението е важен етап от изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. То дава възможност в България да се приложи напълно нов иновативен подход за управление и инвестиране на публичните средства чрез финансови инструменти.

Средствата ще бъдат насочени към проекти за финансиране на инвестиции в областта на устойчивото и интегрирано градско развитие в 39-те града от националната полицентрична система, енергийна ефективност и регионалния туризъм на територията на цялата страна. Наред с това, заинтересованите лица, които осъществяват дейност в областта на регионалното и градско развитие (в т.ч. общини и общински предприятия), ще бъдат насърчени да прилагат предприемачески подход, когато подготвят и осъществяват жизнеспособни инвестиции, като допринасят значително за устойчивото социално-икономическо развитие на регионите. Средствата ще бъдат използвани изцяло или частично за инвестиции в спортна инфраструктура, енергийна ефективност на жилищни сгради и студентски общежития, културна инфраструктура, градска среда, както и в зони с потенциал за икономически растеж и интегриран градски транспорт.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...