Menu
Max_Weber

300 млн. лв. за 39 общини

С близо 300 млн. лв. от управляваната от МРРБ Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. 39 общини ще могат да реализират проекти в подкрепа на устойчивата градска мобилност. Това информира днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков при участието си в семинар на тема „Устойчивата градска мобилност чрез оптимизиране на транспорта на хора и стоки – източник на атрактивност за територии и удовлетворение за гражданите“ в рамките на конкурса „Екообщина“.

Министърът посочи, че 14 от общините вече имат подадени проектни предложения, като София, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен надграждат проектите от предходния програмен период.

Дейностите, които са заложени в подадените проектни предложения, включват: доставка на подвижен състав и зарядни станции, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, реконструкция на трамвайни трасета в столицата, изграждане на велоалеи и съоръжения за колоездене, изграждане на пешеходна зона, подлез и пасарелки, изграждане и надграждане на интелигентните транспортни системи, внедряване на интегрирана билетна система и системи за таксуване и контрол и други, поясни Николай Нанков.

Сред основните цели на проектите са подобряване на характеристиките на транспортните средства и постепенна замяна на остарелия парк, увеличаване скоростта и подобряване качеството на обслужване, подобряване пропускливостта на кръстовищата чрез внедряване на „умно“ управление на светофарите, насърчаване на мултимодална устойчива градска мобилност чрез създаване на възможности за алтернативни форми на транспорт и тяхното съчетаване, подчерта регионалният министър.

Той коментира, че основание за подкрепа на мерките за интегриран градски транспорт през настоящия програмен период са добрите резултати от предходния, когато с близо половин милиард лева са финансирани такива дейности в седемте най-големи града в страната. С тези средства са реализирани дейности, насочени към изграждане на високоскоростен, достъпен, природосъобразен, енергоспестяващ и удобен градски транспорт.

9 от 10 жители на ЕС смятат, че положението с трафика в тяхната зона на обитаване трябва да бъде оптимизирано, информира също министърът и посочи, че данните са резултат от проучване на „Евробарометър“. Концепцията за устойчива мобилност отива по-далеч от справянето с трафика и възможностите за транспортиране, подчерта той. Тя има и по-широко значение, което включва свързаността между регионите и достъпността и връзката на населените места с градските центрове, градското планиране и инфраструктура, темпа на икономическа активност и на живот на гражданите, допълни министърът. Градските зони са жизненоважни за конкурентостта и устойчивостта на европейската транспортна система, каза още Николай Нанков.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...