Menu
Max_Weber

Десислава Терзиева: България и Казахстан ще си сътрудничат в областта на регионалното и социално-икономическото развитие

Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева и зам.-министърът на труда и социалната защита на населението на Казахстан Кайрат Абсаттаров подписаха Протокол от проведеното Трето заседание на  Междуправителствената Българо- Казахстанска комисия за икономическо сътрудничество, което се проведе в София. 

В  качеството си на съпредседател на Комисията министър Терзиева подчерта, че документът поставя добра основа за развитието и задълбочаването на двустранните връзки между двете страни. 


Страните се договориха за сътрудничество и установяване на партньорски отношения между Камарата на строителите в България и Националната камара на предприемачите в Казахстан. Целта е строителните компании от двете страни да установят партньорства с цел изграждане на строителни обекти при условия на взаимен интерес, както и възможностите за сътрудничеството в областта на архитектурата и проектирането. Министър Терзиева посочи, че българският строителен бизнес може да участва в програмата за строителство на Казахстан.
От страна на гостите бе отправена покана България да разгледа възможността за участие в строителството на транспортно-логистични центрове в Хоргос – Източната врата.  Изразена бе готовност и за сътрудничество по въпросите, свързани с управлението на водния сектор.
Десислава Терзиева подчерта, че има заявен интерес от страна на казахстанските региони към България с цел установяване на сътрудничество и побратимяване. Обсъдена бе и възможността представители на казахстанските региони да установят контакти с български предприятия от хранително –вкусовата промишленост. „Надяваме се да създадем успешни партньорства между предприятия от България и Казахстан”, каза Терзиева.


Постигната беше договореност за започване на преговори и последващо подписване на документи за двустранно сътрудничество в областта на социалното осигуряване, спорта, образованието, културата и отбраната.


Направена беше и значителна крачка в обновяването на договорно-правната база с окончателното съгласуване на договора за правна помощ по наказателни дела и договорът за екстрадиция. „Ще продължим работа по съгласуване на проекта за подписването на договор за трансфер на осъдени лица“, подчерта министър Терзиева.


Обсъдени бяха и въпросите, свързани с активизиране на търговско-икономическите отношения, като двете страни постигнаха съгласие да се положат усилия за увеличаване  обемите на стокообмена, а също и за разширяване на стоковата номенклатура. Ще бъде подготвен и меморандум между Българската агенция за инвестиции и Националната агенция за износ и инвестиции на Казахстан.
В областта на транспорта бе отбелязано, че поради своето транзитно местоположение, в последните години се увеличава обема на превозваните товари през територията и на двете страни. В тази връзка се предвижда заседание на Смесената българо-казахстанска комисия за Международен автомобилен транспорт в град Астана, Казахстан.


От своя страна зам.-министърът на труда и социалната защита на населението Кайрат Абсаттаров благодари на министър Терзиева за гостоприемство и изрази надежда за задълбочаване на двустранното сътрудничество.


Двете страни се договориха за провеждане на Четвъртото заседание на Комисията през 2015г. в Астана.


Източник: Пресцентър Министерство на регионалното развитие   

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...