Menu
Max_Weber

ДФ „Земеделие” класира заявленията за подпомагане за кошери и нови пчелни семейства по пчеларската програма

На 21 март ДФ „Земеделие” приключи предварителното класиране на заявленията за подпомагане за дейност 1 „Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличаване броя на пчелните семейства в пчелина" и дейност 2 „Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства” на мярка Г "Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз" на Националната програма по пчеларство (НПП) за 2014 г.

Класирането е на база критериите за оценка, определени в Наредба № 9 от 19.11.2013 г. за НПП 2014-2016 г. Списъците са публикувани на официалната страница на ДФ „Земеделие” в раздел „Селскостопански пазарни механизми”/ Месо и пчеларство/ Национална програма по пчеларство за тригодишния период  2014-2016.


Окончателните резултати ще бъдат публикувани на официалната страница на ДФ "Земеделие", след като кандидатите отговорят на уведомителните писма за отстраняване на нередности и приключване на административната обработка. Периодът за отговор на писмата е до 10 дни след получаването им.


Пчеларите ще бъдат поканени да подпишат договор по подадените от тях заявления за подпомагане по НПП в областните дирекции на ДФ „Земеделие” в 28-те административни области на страната.


Източник: ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...