Menu
Max_Weber

Парламентът въведе таван за лихвите по потребителските кредити

Парламентът въведе таван за лихвите по потребителските кредити. Годишният процент на разходите по потребителски кредит не може да бъде по-висок от пет пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута, определена с Постановление на Министерския съвет. Това приеха народните представители с приети на второ четене промени в Закона за потребителския кредит.

Предложението за таван на лихвите беше направено от Георги Анастасов, Борис Цветков и Георги Кадиев от ПГ на Коалиция за България.

Предложението беше прието с гласове на депутати от всички парламентарни групи. Георги Кадиев обясни пред журналисти, че законовият лихвен процент е около 0.1% плюс 10%. По думите му с приетия текст се слага таван от около 50.5% за годишна лихва по всички потребителски кредити, включително ипотечните и т.нар. "бързи". Всички настоящи договори, които не отговарят на този закон, ще се считат за невалидни, посочи депутатът. Според приетите законови промени договорът за потребителски кредит ще се сключва в писмена форма, на хартиен или друг траен носител, по ясен и разбираем начин, като всички елементи на договора ще се представят с еднакъв по вид, формат и размер шрифт - не по-малък от 12 пункта, в два екземпляра - по един за всяка от страните по договора.


По силата на приетите текстове кредиторът ще може да събира от потребителя такси и комисиони за допълнителни услуги, свързани с договора за потребителски кредит. Той няма да може да изисква заплащане на такси и комисиони за действия, свързани с усвояване и управление на кредита. Няма да може да събира и повече от веднъж такса и/или комисиона за едно и също действие. Според приетите промени Общите условия в договора за потребителски кредит ще трябва да се подписват от страните на всяка страница. Депутатите регламентираха и определянето на референтния лихвен процент, който се използва като основа за изчисляване на приложимия към договора за потребителски кредит променлив лихвен процент по кредита. Според промените референтният лихвен процент представлява пазарен индекс LIBOR, EURIBOR, SOFIBOR и/или индикатори, публикувани от Българската народна банка и/или Националния статистически институт или комбинация от тях.


Източник: Пресцентър Народно събрание

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...