Menu
Max_Weber

Български фирми от сектор козметика и парфюмерия участват в търговска мисия до Германия

От 31 март до 3 април 2014 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) провежда търговска мисия до Хамбург с участието на представители на 15 български фирми от сектор козметика и парфюмерия.

Нашите производители ще присъстват на официално откриване на Международната изложба InCosmetics 2014 в Хамбург, ще участват в двустранни срещи и семинари по интереси, където ще се запознаят с актуални тенденции в козметично-парфюмерийния бранш. В програмата на търговската мисия е предвидена среща с ръководител СТИВ – Берлин и дискусия на тема „Как да изнасяме за Федерална Република Германия?“

Провеждането на търговски мисии в чужбина е един от инструментите, които ИАНМСП прилага в дейността си по развитието на експортния потенциал на българските малки и средни предприятия. Те предоставят възможност за осъществяване на преки контакти между български предприятия с потенциални чуждестранни партньори, насърчаване на производствено коопериране и сключване на обвързани сделки. Участието в търговските мисии в чужбина води до повишаване на експортната култура на предприемачите чрез запознаване на място със специфичните изисквания за отделните стокови групи, адаптиране на българските продукти към съответния пазар, внедряване на добри производствени и търговски практики. Създаване на бизнес партньорства, познаване на специфични начини за промотиране на българските стоки водят до увеличаване обема на българския износ за приоритетни чуждестранни пазари.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...