Menu
Max_Weber

Бизнесът: Професионалното обучение в България изисква задълбочена реформа

Професионалното образование и обучение в България следва да претърпи задълбочена реформа, за да отговаря на динамично променящите се потребности на бизнеса от квалифицирана работна сила, като периодът на обучение бъде синхронизиран с производствения процес, а учебният план съобразен с конкретните изисквания на работното място по търсени професии и специалности.

Такова мнение бе изразено от работодателите по време на работна среща, организирана от КНСБ на 28 март 2014 г. Срещата води президентът на КНСБ Пламен Димитров, а участници в нея бяха заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова, изпълнителният директор на Агенция по заетостта (АЗ) Асен Ангелов.


„Обученията наистина не попадат в обхвата на необходимостта за бизнеса. Те са базирани на личното предпочитание на лицето, което може да работи като шлосер, но да отиде на курс по готварство, например”, каза Асен Ангелов, като конкретизира, че големи ограничения идват от Закона за професионалното образование и обучение, който поставя изисквания за лицензиран учебен план, натовареност, съотношение между практика и теория, както и период за реализиране на обучението. „Реализирането на заявени обучения в период, различен от този, който сме заложили при кандидатстването, налага производственият процес да бъде нарушен”, изрази своето недоволство представител на работодателите.


От страна на бизнеса беше изразено мнение, че е необходимо да бъдат разработени областни стратегии за вида на обученията, които се предоставят в даден регион. „В своята дългосрочна прогноза за пазара на труда до 2028 г., която ще представим идната седмица, сме достигнали до извода, че търсенето на работна ръка е концентрирано към лица със средно професионално образование, а не с висше”, каза Росица Янкова и нейните думи бяха потвърдени от страна на работодателите. „Около 80% от хората, завършили висше образование, не работят по специалността си”, коментираха представителите на бизнеса, а от своя страна изпълнителният директор на АЗ каза, че може да се размишлява и по темата за сътрудничеството между бизнеса и системата на образованието.


„Най-добро обучение в конкретна сфера могат да предоставят самите работодатели”, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров и съобщи, че сред социалните партньори има съгласие за въвеждане на дуалната система на обучение. Той информира, че мотивация за това има и министър-председателят Пламен Орешарски, и изрази увереност, че още през учебната 2014/2015 година дуалното обучение може да бъде въведено пилотно в страната.


На срещата бе представена и идея за облекчаване на процедурата при наемане на работници чрез субсидирана заетост – едно лице да взема документ, с който да отиде в дадено предприятие и, след като лицето преустанови работа, работодателят да може да представи документа пред АЗ и да осребри сумата, която е вложил за периода на наемане. Тази идея бе възприета от заместник-министъра на труда и социалната политика, която заяви, че подобен вариант може да бъде обмислен.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...