Menu
Max_Weber

ОПАК заяви нови 8,9 млн. лв. за възстановяване от ЕК

Само от началото на 2014 г. към днешна дата на бенефициентите по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) са изплатени над 23,2 млн. лв., като от началото на програмния период през 2007 г. са изплатени общо 212,7 млн. лв.

Това представлява 60,2% от целия бюджет на ОПАК.


В същото време продължава процесът на засилена верификация, в резултат на което Управляващият орган на ОПАК пусна нов доклад за сертификация с искане за възстановяване на средства на стойност 8,9 млн. лв. Тази сума включва 199 броя искания за плащания от страна на бенефициентите и е верифицирана от експертите на ОПАК само за последните три месеца, а общо одобрените или верифицирани разходи, извършени от бенефициентите по ОПАК след 2007 г., към момента възлизат на 179 млн. лв.(50,6% от бюджета).


Анализът на УО на ОПАК показва, че благодарение на извършвания предварителен контрол се коригират значителен процент пропуски и грешки и се избягват нарушения при избора на ред и подготовката на документации за възлагане на обществените поръчки. Направен е анализ на рисковите проекти по програмата и те се мониторират ежедневно.


С цел минимизиране на риска от загуба на средства УО на ОПАК е предприел мерки за промяна на Индикативната годишна работна програма за 2014 г. и обявяване на нови процедури за кандидатстване, с което общият бюджет по програмата ще бъде наддоговорен. От началото на годината са сключени договори за 11,8 млн. лв., с което общо договорените средства по ОПАК възлизат на над 343 млн. лв., или 97,1% от общия бюджет.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...