Menu
Max_Weber

В ЗУТ няма стандарт за минимален размер на жилищна площ

С влизането в сила на Закон за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове през 2001 г. старите норми за минимален размер на жилищна площ, (от 7.5 кв.м. на човек), бяха отменени.

Към момента такива норми няма, ето защо много жилища са нефункционални.


Вероятно в подготвяния нов Жилищен кодекс ще бъдат заложени актуализирани норми, които се основават на добрите европейски практики с цел оптимизиране и създаване на устойчива жилищна среда.


В момента експертите в Министерство на инвестиционното проектиране работят върху актуализиране на Националната жилищна стратегия.
Последната Национална жилищна стратегия е от 2004 г.


Подготвя се изцяло нов Жилищен кодекс, който обхваща всички елементи на жилищната среда, а не само частта за социален жилищен фонд.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...