Menu
Max_Weber

Премахва се таксата за повторно включване на тока

Премахва се таксата за повторно включване на тока в случай на прекъсване на снабдяването заради неплатени сметки. Това приеха народните представители с гласуваните на първо четене промени в Закона за енергетиката.

С измененията, внесени от депутати от ПГ на Коалиция за България, се дават повече права на потребителите. Когато сметката за електрическа енергия е с над 50 процента по-висока от средната за период от шест месеца назад, клиентът ще има право да оспори сметката и да не я плати, докато не бъде разгледано възражението му, предвиждат промените. При нарушаване на условията за качество и надеждност на електроснабдяването за период по-дълъг от 1/3 от един календарен месец, клиентът няма да дължи заплащане на сумите за консумирана електрическа енергия за същия месец. Разпределителното предприятие ще дължи обезщетение за причинените имуществени и неимуществени вреди. Друга промяна предвижда ДКЕВР да има право да променя цената на тока веднъж на три месеца.

Депутатите приеха на първо четене и втория законопроект за изменение на Закона за енергетиката, внесен от Явор Куюмджиев и Таско Ерменков от ПГ на Коалиция за България. Промяната е свързана с изграждането на газопровода "Южен поток". Въвежда се дефиниция на морски газопровод и се уреждат вещно-правни проблеми, възникнали при изграждането на такива газопроводи.

Животновъдите ще получават пасища и ливади от държавния и общински поземлен фонд без търг или конкурс на база на броя животни, който притежават. Това реши парламентът, който прие окончателно на второ четене промените в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Пасищата и ливадите ще се отдават на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ, в съответната или съседна област, пропорционално на броя и вида на регистрираните животни, по пазарна цена, определена от независим оценител, прие парламентът. Животновъдите не трябва да имат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за ползване на земи. Заявленията ще се подават до областните дирекции "Земеделие".

Председателят на парламентарната комисия по земеделие Светла Бъчварова /Коалиция за България/ коментира, че с измененията се възстановява справедливостта при предоставянето на пасища и ливади от държавния и общинския фонд. Тя отбеляза, че след 2010 г. са се получили редица изкривявания, при които фирми, нямащи нищо общо със земеделие, са станали потребители на огромни субсидии. Бъчварова обясни, че новата процедура ще стартира от 2015 г. Председателят на земеделската комисия изрази съжаление, че в пленарна зала не са били приети текстовете, свързани със санкциите. Те бяха насочени към решаване на две групи въпроси - чуждестранни дружества, които притежават българска земя, да преустановят тази своя дейност до края на 2015 г., както и договорите за аренда и наем, сключени досега, да бъдат ревизирани от областните управители и от министъра на земеделието, обясни Бъчварова. Изискването за анализ на договорите крие доста опасности за тези, които са в нарушение, обясни тя липсата на подкрепа за предложенията. По думите й това крие опасност за бившите управляващи. Светла Бъчварова обяви, че следващата седмица са готови да внесат нови промени в закона във връзка със санкциите. С настоящите изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи бяха приети и изисквания за физическите и юридически лица, които придобиват земеделска земя в България. Те трябва да са пребивавали поне пет години в България и да декларират доходите, с които купуват земята, обясни Бъчварова. Тя посочи, че чуждестранни юридически лица, които са извън страните от Европейския съюз и държавите, за които има подписани споразумения, няма да могат да купуват земеделска земя в България. Офшорни дружества също няма да могат да купуват българска земеделска земя, прие парламентът.

Източник: Пресцентър Народно събрание


Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...