Menu
Max_Weber

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПРЕОТВОРИ ЕМИСИЯ ЛЕВОВИ 5-ГОДИШНИ ДЦК ПРИ ДОХОДНОСТ 1,89 ПРОЦЕНТА

Министерството на финансите преотвори емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) с номинална стойност 50 млн. лева с падеж 22 януари 2019 година.

На проведения на 7 април 2014  г. аукцион беше постигната среднопретеглена годишна доходност от 1,89 процента. Това е най-ниската стойност в този матуритетен сегмент от януари 2013 г. насам. От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като общият размер на подадените поръчки достигна 107,22 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,14.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 55,46%, следвани от гаранционни и доверителни фондове – 31,00%, пенсионните фондове – 7,60%, застрахователни дружества – 5,40%  и други институционални инвеститори – 0,54 на сто.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 129 базисни пункта. Постигнатата доходност е под тази на деноминирани в национална валута облигации на редица държави от ЕС и региона: Словения (2,00%), Португалия (2,61%), Полша (3,54%), Хърватия (4,14%) Румъния (4,52%) и Унгария (4,70%) и е идентична с тази на Обединеното кралство (1,89%).

Източник: ДИРЕКЦИЯ "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ" МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...