Menu
Max_Weber

МВФ: Икономиката на България ще нарасне с 1.6% през 2014

Вътрешното търсене постепенно ще се възстанови, а износът и преките чуждестранни инвестиции ще се възползват от възстановяването на икономиката в Европа.

Това ще помогне на БВП да постигне растеж от около 1,6% през 2014 г. Това прогнозира Международният валутен фонд за България през тази година, пише БГНЕС. Инфлацията ще бъде овладяна в краткосрочен план и ще нарасне само с 0,4% - от 0,4% през 2013 на 0,8% през 2014 г. Заради повишаването на заетостта безработицата се очаква да намалее леко през 2014 г., но ще остане висока. Силната макроикономическа и финансова политика смекчиха уязвимостта, породена от трудната външна и вътрешна среда. Фискалният дефицит намаля до 0,5% от БВП през 2012 г., а държавният дълг остана вторият най-нисък в ЕС. Намаляването на външните задължения на банките е постепенно и до голяма степен е породено от значителните ликвидни средства на банките. Това води до положителна външна позиция от гледна точка на нетните активи за първи път от 2006 г., а капитализацията на банковия сектор е висока. Макар необслужваните кредити, наследство от периода на бум и последвалата криза, да възлизат на 17,2% от заемите през септември, обезпечените кредити са на комфортното ниво от 72,7%. Достигането на нивата на доходи на ЕС в идните десетилетия ще изисква ускорен растеж, отбелязва МВФ. България е сред добре представящите се страни в Централна Европа и балтийските държави в областта на фискалната политика и риска, а данъчната система за доходите също се смята за благоприятна за конкурентоспособността на страната. В същото време България е доста назад в области като задействане на договори, разрешаване на неплатежоспособност и някои области, свързани с бюрокрацията. МВФ препоръчва на България да запази макроикономическата и финансовата стабилност, въпреки външните и вътрешните предизвикателства. Той изтъква необходимостта от съчетаване на предпазливата политика с ускорени и решителни действия за справяне със структурни пречки за висок растеж, създаването на работни места и по-бързото достигане на нивото на доходи в ЕС. Фондът отбелязва, че са необходими дръзки структурни реформи за повишаване на растежа, създаване на работни места и увеличаване на производителността. Политиките трябва да са съсредоточени върху подобряването на бизнес климата и съдебната система и към създаването на антикорупционни и антимонополни режими. Активни политики за пазара на труда, включително подобряване на образованието и обучението, ще бъдат важни за намаляване на сковаността му. МВФ изтъква и необходимостта от трайни усилия за гарантиране на бързо и ефективно усвояване на еврофондове.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...