Menu
Max_Weber

Министерство на инвестиционното проектиране разработва устойчив модел за насърчаване на икономическата активност

Министерство на инвестиционното проектиране разработва устойчив модел за насърчаване на икономическата активност. Част от този модел е създаването на социален жилищен сграден фонд.

Предвижда се неговото изграждане да е не само в София и в градовете, в които има прираст на населението и икономически растеж, но и в други селища на територията на страната. По този начин ще се даде възможност за решаване на проблема с демографската криза и борбата с бедността по региони, както и стъпка към интеграцията на социално слабите слоеве на обществото.


Регламентите за ползване на социални жилища предстои да бъдат разработени. Идеята е да се предоставят облекчени условия за жилищно настаняване на всички нуждаещите се групи от обществото: младежи, семейства с ниски доходи, възрастни хора и други лица в неравностойно положение. Представителите на малцинствата също ще могат да ползват социалния сграден фонд, но предимно онези, които работят и имат възможност да изплащат наемите или вноските за ползване или покупка на социалните жилища.

Визията на министерството за реализиране на социални жилища – подобно на европейската практика - е основана на идеята един от механизмите за изграждане на социален фонд да е създаване на съвместни инвестиционни инициативи между общините, държавата и частни инвеститори. Експертите на МИП са в етап на проучване на нуждите на общините от социални жилища, както и на държавната и общинска собственост, която може да се предостави за съвместни инвестиционни инициативи. В момента се уточняват и условията, които могат да бъдат предоставени на бизнеса, за да бъде привлечен в инвестирането в социални жилища. 


Всички 264 общини на територията на страната получиха въпроси от МИП и след анализ на техните отговори ще бъде изготвена конкретна форма на сътрудничество.

Концепцията за съвместни инвестиционни инициативи предвижда:
•    Държавата да участва чрез безвъзмездно предоставяне на терени за строителство или нисколихвени кредити за строителство, като за целта се предвижда създаване на финансов жилищен фонд.
•    Общините да участват чрез безвъзмездно предоставяне на терени за строителство.
•    Бизнесът да участва в строителството, управлението и поддържането на социалния жилищния фонд, като инвестира собствени средства, срещу което получава определени права.

Европейските практики в областта на социалното жилищно финансиране, както и принципите и механизмите на функциониращите фондове в България също са обект на проучване и анализ. 


Приоритет на законодателното регламентиране на фонда ще е да се осигури най-широк обхват от възможности за набиране на финансови средства от източници, които се вписват в модела за социално подпомагане: безвъзмездни субсидии, безлихвени или нисколихвени кредитни линии, дарения, такси и постъпления от данъци и др.


Твърде рано е да се конкретизират както срокът за създаване на фонда, така и конкретните източници. Но се предвижда да бъде регламентиран по начин, който да позволява свобода при набиране на средства и независимост от конюнктурни обстоятелства, защото целта му е да провежда дългосрочна жилища социална политика.

Повече за инициативата за създаване на социален жилищен сграден фонд - в отговора на министъра на инвестиционното проектиране Иван Данов пред „Парламентарен контрол“:
http://www.parliament.bg/pub/PK/149537%D0%9E%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20454-05-43.pdf

Източник: Пресцентър Министерство на инвестиционното проектиране

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...