Menu
Max_Weber

Пламен Димитров: Длъжни сме да покажем, че и друг живот е възможен

„Всички имаме дълг да покажем, че и друг живот в България е възможен. Младите търсят алтернативи, а могат да ги намерят в страната си”. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на срещите с ръководствата на политическите партии БСП и ДПС, които се проведоха в сградата на Народното събрание.

На срещите от страна на КНСБ присъства цялото конгресно ръководство на синдиката, както и председатели на основни членове на КНСБ. Срещите бяха по повод представянето на Манифеста на КНСБ „За повече справедливост, солидарност и социални измерения на икономическия растеж”, изготвен във връзка с изборите за Европейски парламент (ЕП) и адресиран до политическите сили, които ще излъчат свои кандидати.

Пламен Димитров отбеляза, че независимо от това, че става въпрос за европейски избори, доминиращите в медиите теми, зададени от политическите партии, са национални. „Във всички случаи те трябва да касаят правата, доходите на хората в България, икономиката ни като цяло и проекцията на тези въпроси на европейско ниво”, коментира президентът на КНСБ. Той изрази опасение, че прилагането на европейския семестър на национално ниво не е прозрачно, като механично се прилагат норми, които не съответстват на реалностите. Пламен Димитров изрази също критика по повод ефективността на социалния диалог, като заяви, че в много случаи представителите на властта не възприемат предложенията на социалните партньори, но не обясняват публично защо е така. Предложенията също така не се прилагат към докладите на България до Европейската комисия и поради тази причина на българските синдикати, например, се налага да използват механизмите си чрез Европейската конфедерация на профсъюзите, така че на европейско ниво да се разбере какво е становището им по дадени въпроси.

Основните проблеми, които президентът на КНСБ изтъкна, са по отношение на командироването, включително в държави-членки на Европейския съюз (ЕС), мерките за стимулиране на доходите и процесът на индустриализация, за който правителството е заявило, че ще стартира.

„Става въпрос за десетки хиляди български граждани, които работят в чужбина под формата на командироване с българската си заплата и при неприемливи условия”, изтъкна Пламен Димитров и коментира, че такова решение на европейско ниво все още не е намерено. Той настоя от българските депутати в ЕП да защитят тезата на КНСБ за промени в Директивата за командироването, тъй като това не само ще спре в голяма степен социалния дъмпинг, но и по този начин ще се помогне и на българския пазар на труда да не се оголва.

По отношение на доходите Пламен Димитров подчерта, че в България е налице несправедливост при първичното разпределение на доходите – като дял от БВП компенсацията на наемния труд в страната ни изостава с около 10 процентни пункта спрямо останалите страни от ЕС.

Представителите на БСП и ДПС изразиха готовност да търсят конструктивен диалог с КНСБ по тези и още теми. Те подчертаха, че в Манифеста на КНСБ виждат много съвпадения или голяма близост с техни тези. Представителите на ДПС заявиха, че ще отправят препоръка за обща позиция на всички кандидати за евродепутати, която да включва и предложения на КНСБ от Манифеста.

От страна на БСП в срещата участваха председателят на партията Сергей Станишев, заместник-председателите на БСП Георги Пирински и Евгени Узунов, председателят на Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание (НС) Корнелия Нинова и други. От страна на ДПС участваха заместник-председателят на НС Алиосман Имамов, както и заместник-председателите на парламентарната група на ДПС в НС Йордан Цонев, д-р Нигяр Джафер и Янко Янков.

Източник: Пресцентър КНСБ

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...