Menu
Max_Weber

Засилват сътрудничеството между България и Босна и Херцеговина

"Споразумението за икономическо сътрудничество между България и Босна и Херцеговина ще позволи на фирмите от двете държави да засилят своето сътрудничество и да се кооперират в различни сектори. Това е важна стъпка за развитието на двустранните икономически отношения", каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев при подписването на Споразумение за икономическо сътрудничество между Р България и Босна  Херцеговина. Под документа се подписа и министърът на външната търговия и икономическите отношения на Босна и Херцеговина Борис Тучич.

Продължава...

Драгомир Стойнев: Мотивите за вота са добра картина на енергетиката, такава, каквато я заварихме преди година

Енергетиката е част от националната сигурност със съответните геополитически, икономически и социални измерения. Това означава, че управлението на активите й и контролът на процесите в системата трябва да бъдат подчинени освен на пазарните принципи, и на обществения интерес. Чрез редица решения и инвестиции, предимно на чуждестранни капитали, тази отговорност на държавата беше поставена на ръба. Дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия, договорите за приоритетно изкупуване на енергия от ВИ-производители, продажбите на остатъчните дялове на държавата в електроразпределителните дружества не само наруши баланса и пазарните принципи, но и постави под риск сигурността на цялата енергийна система. Мотивите на опозицията за вота на недоверие представляват една добра картина на енергетиката, такава, каквато я заварихме ние преди година. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев днес на заседание на НС.

Продължава...

Драгомир Стойнев: Българската енергетика не е за продан

"През следващия регулаторен период цената на въглищата в "Мини Марица изток" ще бъде увеличена от 75.00 лева за тон условно гориво на 77.00 лева. Това е показателно за работата на правителството, което не се опитва да работи в мандати, а да покаже на хората перспектива и дългосрочност на своите действия. " Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев днес на пресконференция в Стара Загора. С негова заповед новото увеличение на цената на въглищата  е факт само няколко месеца след първото изменение от 71.50 лв. за тон условно гориво на 75.00 лв.

Продължава...

Драгомир Стойнев: На прав път сме

Отчетеният икономически растеж през последните месеци е показателен за правилния път и новия тип политика, която води сегашното управление. Това заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев във Враца на среща с представители на местния бизнес.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...