Menu
Max_Weber

Преотвориха емисия 4-годишни ДЦК

Министерството на финансите преотвори емисия 4-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 22 февруари 2021 година. На проведения на 24 април аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 60 млн. лв. при среднопретеглена годишна доходност от 0,11 процента, която е най-ниската до момента за лихвоносни ДЦК.

Продължава...

Вижте какво предвижда бюджетът за 2017 г.!

Министерството на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г., която представлява мотивите към него.

Продължава...

Ето кога закриват митницата в Свиленград

Правителството взе решение да закрие митница Свиленград и Митническо бюро "Свободна зона - Свиленград" на свое заседание. То беше оповестено в края на миналата година, но се очакваше заповедта на финансовият министър Владислав Горанов.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...