Menu
Max_Weber

МОН с план за отстраняване на проблемите в ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"

Министерството на образованието и науката предлага няколко варианта за отстраняване на проблемите в ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), установени при европейския одит на програмата през октомври 2016 г.

Продължава...

Завърши рехабилитацията по пътя Рудозем - Смилян

С подписването на Акт 16 завърши рехабилитацията на 8 км от път III-8681 Рудозем – Смилян (от км 0+000 да км 8+431) и цялостното изпълнение на лот 27 от Оперативна програма „Регионално развитие”.

Продължава...

Пренасочили сме 446 млн. лева от финансови корекции в мерки по ОП

За изминалия програмен период 2007-2013 г. управляващите органи на оперативните програми с европейско финансиране в България са констатирали нарушения на обща приблизителна стойност 446 млн. лева, които са приспаднали от проектите и са пренасочили към други мерки за подкрепа. Това показва анализ на дирекция „Централно координационно звено“ за управление на средствата от ЕС в Министерския съвет. По приблизителни данни общият размер на наложените финансови корекции по оперативните програми не се очаква да надхвърли 4% от общия бюджет за периода или около 620 млн. лева.

Продължава...

Одобриха уширението и рехабилитацията на пътя Пловдив-Асеновград

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. одобри проекта за рехабилитация на път II-86 Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150 с обща дължина 10,3 км.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...