Menu
Max_Weber

Канят България да покаже изложба с тракийски съкровища в Загреб

„Възхитени сме от уникалните експонати и антики, съхранявани в Националния исторически музей в Бояна, колекциите на който имахме честта да разгледаме и много бихме искали страната ви да се представи с гостуваща изложба с прочутите тракийски съкровища и в Хърватия”, каза днес по време на срещата си със заместник- министъра на културата Васил Василев г-н Ясен Месич, заместник-председател на Комисията по образование, наука и култура в парламента на Хърватия и бивш министър на културата на Република Хърватия.

Ясен Месич - магистър по подводна археология и бивш ръководител на археологическия раздел в хърватския Институт за консервация, е член на Делегацията на Групата за приятелство с България в парламента на Република Хърватия, която е на посещение в България от 4 до 5 юни 2014 г. По време на срещата днес с българския зам.-министър на културата Василев, г-н Ясен Месич даде много висока оценка и на работата на Генералния директор на Организацията за образование, наука и култура на ООН (ЮНЕСКО) г-жа Ирина Бокова. „Ние работим много добре с Генералния директор на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова, възприемаме я като „наш човек”, отбеляза зам.-председателят на Комисията по образование, наука и култура в парламента на Хърватия Ясен Месич. Още като студент Месич е включен в екипа по подводни археологически проучвания в Министерството на културата на Република Хърватия - за период от 13 години той участва в 30 подводни международни археологически проекта в Адриатическо море (острови Бриюни, развалините на Свети  Ищван, остров Паг, проект за развалината Апоксименос и др.)

В хода на разговора на зам.-министър Василев с участниците в Делегацията на Групата за приятелство с България в парламента на Република Хърватия, водена от нейния председател Илия Филипович, бе направен кратък преглед и на двустранното сътрудничество в областта на културата през последните години, като бе констатирано, че то се развива още по-успешно след приемането на Република Хърватия за член на ЕС. Заместник-министърът на културата Васил Василев приветства с „добре дошли” хърватските парламентаристи и подчерта, че между нашите две страни са налице редица исторически и духовни предпоставки за развитие на връзките и сътрудничеството във всички области на културата. Зам.-министър Василев припомни, че преди малко повече от месец – на 29 април 2014 г., е подписал в Загреб нова Програма за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата на Република Хърватия за периода 2014-2017 г., която още повече ще задълбочи и активизира сътрудничеството между България и Хърватия, в това число и в сферата на опазването на културното наследство, в областта на театъра, в сферата на книгоиздаването, кинематографията и др.

Зам.-министър Васил Василев благодари на членовете на Делегацията на Групата за приятелство с България в парламента на Република Хърватия за големия интерес към българското културно наследство и посочи, че в една евентуална наша бъдеща гостуваща изложба с тракийски съкровища в Загреб би следвало да бъдат включени експонати не само от богатия фонд на НИМ, но и от нашите регионални исторически музеи, които също имат впечатляващи експонати в колекциите си. Сред темите на разговора, който се проведе в зала «Колегиум» в Министерство на културата, бе и прилагането на конвенциите на ЮНЕСКО в областта на културата и културното наследство, и по специално - на Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство. Зам.-министър Василев запозна хърватските парламентаристи също така и с активната роля на България в прилагането на Конвенцията за мерките, насочени към забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности. 

В края на разговора Васил Василев се ангажира българското Министерство на културата да окаже съдействие на хърватската страна и като сподели своя натрупан опит с подготовката и организирането на конкурсната процедура за избор на "Европейска столица на културата“ за 2019 г. „Както е известно, за "Европейска столица на културата“ кандидатстваха 8 български града: Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Пловдив, Русе, София и Шумен, но след като кандидатурите им бяха разгледани от комисия за подбор от 13 независими експерти в областта на културата, 6 от които бяха посочени от България, а 7 - от институциите на Европейския съюз, препоръката бе българските номинации да бъдат Пловдив, София, Варна и Велико Търново”, припомни Василев.

В днешната среща на заместник-министър Василев с хърватските парламентаристи от Делегацията на Групата за приятелство с България в парламента на Република Хърватия взе участие и Даниела Петричевич - генерален секретар на Министерството на културата на Р. Хърватия.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...