Menu
Max_Weber

57 625 четвъртокласници решаваха тест по „Човек и природа"

Участваха 95% от общия брой на четвъртокласниците през учебната 2013/2014 година. В сравнение с предходните изпитвания по БЕЛ и по математика учениците, които днес се явили на външно оценяване са най-голям брой  - 57 625.

В рамките на един учебен час учениците решаваха тест от 19 въпроса, като 16 от тях са от затворен тип и 3 от отворен  тип - за допълване. Верните отговори на всяка от задачите се оценяват с 1 точка, с изключение на последната 19 задача, която носи 2 точки.  Максималният резултат за теста е 20 точки.

Със задачите се проверяват основни знания и умения, необходими за успешното обучение в следващия клас. Те са свързани с познанията за природата и човека; за свойствата на телата и веществата; за движението на телата и организмите и използването на ралични видове енергия; за основните жизнени процеси, разнообразието от живи организми и тяхното групиране; за жизнени цикли, видове среда на живот и приспособяването на организмите  към тях; за развитието на човека и връзката между неговото здраве и състоянието на околната среда. Проверяват се уменията на учениците да се ориeнтират в заобикалящата ги природна  среда, но наред с това се изисква да притежават комуникативни уменията за използване на вербални и невербални (таблични, символни и графични) форми за представяне на информация; да мислят логически.

Изпитването протича едновременно във всички училища, като чрез специализирания сайт за външно оценяване в IV клас беше проследено началото и краят  на изпита във всяко училище.

След приключване на изпитването по съответния учебен предмет училищната комисия оценява писмените работи на учениците по критериите и изискванията, определени от МОН. Тя има задължението да уведоми родителите както за резултата, така и за пропуските, които изискват компенсаторна работа с учениците.

Източник: Пресцентър на МОН

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...