Menu
Max_Weber

Учители ще помагат на деца при бедствия и аварии

Правителството актуализира приетата през април 2014 г. Национална програма „Квалификация“ поради наличието на неизразходвани средства по две от мерките на програмата.

Част от освободените средства се пренасочват към изпълнение на дейности по програма ЕУРОПРОФ във връзка със сключен през 2012 г. меморандум между образователните министерства на България и Испания за обучение на учители по испански език и литература. Ще бъде проведено пилотно обучение на учители на тема „Основен курс за оказване на първа долекарска помощ на деца и ученици“. Обучение за „Превенция на бедствията и авариите“ ще преминат и 200 учители от цялата страна във връзка с изпълнението на Дакарската рамка „Образование за всички“. Предвидени са средства за поддръжката на сайта www.zonaznanie.com, администрирана от РИО - Варна. Страницата е създадена в изпълнение на Националната програма „Квалификация“, мярка I, т. 4. „Обучение на учители по природни науки в ЦЕРН, преподаващи физика и астрономия“, и мярка II, т. 1. „Обучение на учители по професионална подготовка от област на образование „Техника“ – в ЦЕРН.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...