Menu
Max_Weber

Обсъждат новата ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

Министерството на образованието и науката представя за обсъждане финалната версия за проект на новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за програмен период 2014-2020 г. с финансиране от ЕС и национално съфинансиране.

Управляващ орган на програмата е Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ към МОН.
Инициативата има за цел да представи основните акценти на програмата след отразяването на получените официални коментари от Европейската комисия. Предстои и провеждането на обществено обсъждане в София.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...