Menu
Max_Weber

МОН търси механизъм за спиране на посегателствата над деца

Министерството на образованието и науката инициира поредица от срещи с отговорни институции и неправителствени организации за изготвяне на специален механизъм за превенция срещу злоупотребата, насилието и посегателствата над деца и ученици в детските градини и училищата. Министър Румяна Коларова и заместник-министър Ваня Кастрева проведоха първата среща с Георги Богданов – изпълнителен директор, и с Дани Колева – програмен директор на Националната мрежа за децата (НМД), която обединява десетки неправителствени организации, занимаващи се с въпросите на децата.

Предстои МОН да покани на разговори представители от Министерството на вътрешните работи, от Министерството на труда и социалната политика, на Държавната агенция за закрила на детето и др.

На срещата бе постигнато съгласие, че с помощта на гражданския сектор и на институциите трябва да започне изграждането на цялостни политики за закрила на децата и учениците от посегателства и насилие. Те трябва да включват най-добрите съвременни и международни практики,  да бъдат имплементирани в рамките на българското училищно образование и възпитание и да гарантират максимална защита на подрастващите.

От НМД предлагат механизмът да има три основни стълба за превенция срещу злоупотребата, насилието и посегателството над деца и ученици в образователните институции. От една страна това трябва да е специализиран подход при подбора на педагогическия и непедагогическия персонал. На второ място е необходима цялостна система за сигнализация, която да гарантира достатъчна информираност на всички участници и служители в образователния процес, както и на родителите, за възможните действия и взаимодействия при съмнения за упражнено насилие. Тази система ще има за цел както да осигури бърза и ефективна реакция, така и да минимализира евентуални съмнения и обвинения към деца, родители или педагогически или непедагогически персонал в кризисни ситуации.

Третият стълб на превантивните мерки обхваща периодични обучения и атестации на служителите, които непрекъснато да изострят чувствителността на работещите в сферата на образованието към възможни посегателства и насилствени действия спрямо децата и учениците.
На срещата с НМД министърът на образованието и науката  доц. Коларова подчерта  още веднъж необходимостта от подкрепата и сътрудничеството с гражданското общество в тази насока. На срещата  с представителите на Националната мрежа на децата бяха обсъдени и въпроси във връзка с обучението и интеграцията на деца бежанци в България и по-специално за засилването на междуинституционалната координация при търсенето на решения по възникващите проблеми на бежанците у нас.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...