Menu
Max_Weber

Истината за лъжата

Във връзка с публикацията във вестник "Сега" от бр. 241 от 17.10.2014 г. на журналистката Таня Петрова „България е на път да се сдобие с 45-ото си висше училище“ категорично опровергаваме твърденията на автора със следните необорими аргументи:

    Първо. Абсолютна лъжа и дезинформация е фактът, че Колежът по икономика и администрация (КИА) – Пловдив, не спазва дадения му капацитет от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), който отдавна не е 1100, а 1700 студенти. Доказателство за това са решението на АС на НАОА за промяна на капацитета на Колежа (Протокол № 26 от 06.12.2012 г.) и писмото на НАОА (изх. № 733/13.06.2014 г.), с което се потвърждава документално, че КИА не превишава броя на обучаваните студенти (Вж. Приложение № 1 и № 2).

    Второ. Класическа лъжа и инсинуация е написаното, че „не е ясно доколко вузът е успял да осигури ексклузивен преподавателски състав или ще разчита на преподаватели от други университети“, защото: КИА има много висока положителна оценка при акредитацията на професионално направление „Национална сигурност“ (от 12 критерия, 12 положителни оценки), включително и такава, че разполагаме с необходимите по закон преподаватели (Вж. Приложение № 3, Решение на АС на НАОА от 30.10.2013 г. за откриване на обучение в професионално направление „Национална сигурност“).

    Трето. Безспорна лъжа и манипулация е твърдението, че обучението в професионално направление „Туризъм“ било отпаднало от сегашния списък на специалности заради задоволителна акредитационна оценка, тъй като: първо, в Колежа отдавна не се обучават студенти в това направление, понеже има решение на Съвета на Колежа (Препис-извлечение от Протокол № 2 от 15.12.2011 г.); и второ, въз основа на това решение ръководството на КИА не е поискало акредитация на специалностите в областта на туризма (Вж. Приложение № 4 и № 5).

    Четвърто. Върховна лъжа и подвеждане е безотговорното тълкуване, че в проекта за преобразуване на Колежа в специализирано висше училище по сигурност и икономика нямало никакви детайли за него, поради простата причина, че ако авторката беше си направила труда да направи справка в НАОА, сама щеше да се информира за перфектната работа на акредитационната агенция, чиято дейност е публична, легална и аргументирана (т.е. подробна).

    Такава е „истината за лъжата“ относно проекта за преобразуване на КИА в специализирано висше училище по сигурност и икономика, а че още отсега ще има дебати в парламента, няма никакво съмнение, но не защото Колежът „няколко пъти надхвърля позволения по закон капацитет“, а просто защото това е основна функция на народното събрание, иманентно присъща на политическата му природа.

                                                                                                                                            ПРОФ. ГЕОРГИ Л. МАНОЛОВ:
                                                                                                                                            ДОКТОР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ НАУКИ
                                                                                                                                            ПРЕЗИДЕНТ НА КИА – ПЛОВДИВ

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...