Menu
Max_Weber

Президентът на КИА приветства първокурсниците

Президентът на Колежа по икономика и администрация проф. дпн Георги Манолов приветства първокурсниците в КИА. „Бъдете дръзновени и следвайте мечтите си”, призова студентите проф. Манолов. Той ги увери, че са избрали най-проспериращият колеж. Свидетелство за това е институционалната акредитация за шест години, която КИА получи през 2010 г., както и новият институционален капацитет от 2012 г. Колежът е едно от първите висши училища в района с наличие на Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 и е сертифициран от Intertek.

Проф. Манолов запозна по-подробно първокурсниците с проектът за преобразуване на Колежа по икономика и администрация във Висше училище по сигурност и икономика. Той разкри и неограничените възможности за реализация на пазара на труда, като подчерта, че над 90 % от завършилите студенти на КИА намират високо платена работа по специалността си. Бъдещите висшисти се интересуваха от възможността за получаване на държавни стипендии, както и съдействие от Министерството на образованието и науката за разрешаване на социално-битови проблеми. Президентът на Колежа ги увери, че всички тези въпроси са поставени пред политическите партии, които са поели ангажимент да бъдат обсъдени в Комисията по образование в Народното събрание. Помощник-ректора гл.ас. Иван Петров запозна първокурсниците с вътрешния ред в Колежа и ги призова да използват възможностите за придобиване на знания, които дава КИА. Богатият фонд на библиотеката, стотиците учебници и помагала от изявени преподаватели, иновативните интерактивни системи за обмен на информация, са само част от средствата за висококачествено образование, които предоставя висшето училище. В заключение проф. Манолов пожела на първокурсниците да използват максимално ефективно времето, през което ще бъдат в Колежа по икономика и администрация, да се забавляват и да създадат нови приятелства.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...