Menu
Max_Weber

Министърът на образованието и науката открива заседание на COST

На 12 ноември 2014 г. в 9,00 часа, в хотел „Рамада“ – София, министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев ще участва в откриването на заседание на Съвета на висшите представители на Асоциацията за наука и технологии (COST).

Асоциацията провежда регулярни съвещания, като тази година България ще да бъде домакин на двудневната среща. В заседанието на Съвета ще вземат участие представители от всички държави членки на организацията, ръководството на Асоциацията, включително нейният президент д-р Ангелес Родригес Пеня, както и висши представители на Европейската комисия, референти за програмата.

Програмата COST (European Cooperation in Science and Technology) е една от първите програми на Европeйския  съюз, създадена за да подкрепя сътрудничеството в областта на  научните изследвания и технологичното развитие. Започнала своето действие в началото на седемдесетте години на ХХ в., сега тя има над 35 страни-членки, в т.ч. и представители извън Европейския съюз, и е отворена за участие на страни от всички континенти. Програмата COST, която от тази година работи като асоциация, е основен инструмент на европейско ниво за подкрепа на научни изследвания и технологии чрез изграждане и развитие на мрежи във всички научни направления.

Министерство на образованието и науката е национален координатор на тази програма и в това си качество организира и подкрепя участието в програмата не само в конкретни проекти, но и в различни организационни структури на програмата.

България е пълноправен член на програмата от 1997 г. и към момента участва в над 100 акции (проекта).

Програмата дава възможност да се решават актуални проблеми и е много добър старт за изграждане и участие в други европейски инициативи – програма „Хоризонт 2020“,  Програма „Еврика“ и др. Програмата разчита на творчеството на учените, като организацията е структурирана в девет научни направления – биомедицина и молекулярна биология, химия, науки за земята и околна среда, храни и земеделие, гори и свързани с тях продукти, общества, култура и здраве, информационни и комуникационни технологии, материали и нано науки, транспорт. По програмата се подкрепят координационни дейности, и се подпомагат млади учени при краткосрочни научни визити. Научна дейност по всеки проект се подкрепя от страните участнички, които имат отговорността да провеждат съвременни и качествени научни изследвания.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...