Menu
Max_Weber

КИА гарантира най-висок доход на завършилите студенти с актуални специалности

Колежът по икономика и администрация – Пловдив затвърждава лидерските си позиции в областта на висшето образование. Това показва Рейтинговата система на ВУЗ-овете в България за 2014 г. Актуализираното й издание съдържа информация за 51 акредитирани висши училища в страната, които предлагат обучение по специалности, разпределени в 52 професионални направления. В Рейтинговата система са събрани и обобщени данни за над 80 индикатори, които измерват различни аспекти от дейността на висшите училища, включително учебния процес, учебната среда, социално-битовите и административни услуги, научната работа, престижа, както и реализацията на завършилите на пазара на труда.

Тези индикатори са формирани на базата на статистически данни, събрани от различни източници, включително и чрез социологически проучвания. Данните показват, че средният месечен осигурителен доход на завършилите професионално направление „Администрация и управление” в КИА е 711, 33 лв. По този показател Колежът по икономика и администрация е на първо място сред висшите училища в Пловдив. КИА изпреварва и редица колежи от страната, което свидетелства за високото качество на преподаване и отличната практическа подготовка, която получават студентите. Подобна е и картината в професионално направление „Икономика”, където КИА отново е сред регионалните лидери. Четвъртото издание на Рейтинговата система на висшите училища у нас показва, че завършилите национална сигурност получават средно по 891,33 лв. Тези специалисти се очертават като едни от най-търсените на пазара на труда. Въз основа на разкрита процедура през 2013 г. с Решение на Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация от 13 ноември 2013 г. Колежът получи положителна оценка за акредитиране на „Национална сигурност” и вече предлага 3 специалности в професионалното направление от учебната 2014/2015 година. Разработен е и проект за преобразуване на КИА във Висше училище по сигурност и икономика, чието утвърждаване предстои в Народното събрание в три форми за обучение – редовна, задочна и дистанционна.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...