Menu
Max_Weber

Кабинетът дава допълнително пари за спортна дейност в средните и висшите училища

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер на 32 940 лв. за изплащане на стипендии на учениците за постигнати успехи в областта на спорта. Средствата са предвидени в централния бюджет като част от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби и с тях ще бъдат осигурени 42 стипендии.

Програмата беше приета през м. април т. г. Тя предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби, заели призови класирания в национални и международни конкурси, състезания и олимпиади, чрез еднократно финансово подпомагане и едногодишни стипендии.

Реализирането на предвидените мерки ще позволи ранно откриване, насочване и осигуряване на закрила на деца с изявени спортни заложни и създаване на спортен резерв, насърчаване и подпомагане участието и достойното им представяне в състезания от държавния и международния спортен календар, създаване на мотивация и положителна нагласа в децата за системни занимания с физически упражнения и спорт и стимул за постигане на спортни резултати.

С друго постановление Министерският съвет одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 513 714 лв. за изплащане на минималните диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт във висшите училища. Средствата се предоставят във връзка с изпълнение на политиките в областта на студентския спорт и се осигуряват ежегодно със Закона за държавния бюджет, като се разходват на базата на представени разчети за броя на студентите и курсантите във висшите училища.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...