Menu
Max_Weber

82,56 % от студентите на КИА доволни от участието си в стажове и практики

Колежът по икономика и администрация – Пловдив затвърждава лидерските си позиции в областта на висшето образование. Това показва Рейтинговата система на ВУЗ-овете в България за 2014 г. 82,56 % от студентите в професионално направление „Администрация и управление” в КИА са оценили като полезно участието си в стажове и практики. По този показател Колежът е безпорен регионален лидер и заема 2-ро място в национален план. Рейтинговата система за 2014 година показва още, че студентите са дали средна оценка 9,39 по скалата от 0 до10 за теоретичната и практическата подготовка, както и за начина на преподаване и оценяване.

Колежът по икономика и администрация е на 3-то място в страната по индикатор „Удовлетвореност от учебния процес” в професионално направление „Икономика”. Студентите са дали средна оценка 9,21 по скалата от 0 до10 за теоретичната и практическата подготовка, както и за начина на преподаване и оценяване. 74,73% от обучаващите се в КИА са оценили като полезно участието си в стажове и практики, което нарежда висшето училище на 2-ро място в България по този индикатор.

Подробности за позициите на КИА в Рейтинговата система на висшите училища в България за 2014

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...