Menu
Max_Weber

Инкриминират обидите в училище

Инкриминиране на агресията в училищe предлага образователният министър проф. Тодор Танев. Според него тежки наказания трябва да има не само при физически посегателствата, но и при отправени обиди към учителите.

Министерството ще предложи и промени в двустепенната система на образованието, защото според Танев тя не работи добре. „Налице е вакуум на връзката между образование и производство, както и между образование и наука“, посочи министърът. За преодоляване на проблема от МОН предлагат въвеждане на 4-степенна образователна система.

„Първата степен ще бъде предучилищното и училищното образование, а втората – колежанското. То ще предлага професионално образование и майсторска диплома. Ако ученикът пожелае да учи още една година, той ще получи и колежанско образование. Дипломата ще дава възможности и за кандидатстване във висши учебни заведения. Колежите ще бъдат нови звена, но с обвързаност с местните професионални гимназии“, поясни Танев.

Третата степен ще бъде висшето образование, но промени ще има и в неговата структура. Освен факултетите, вече и департаментите ще бъдат основни университетски звена. Последната стълба ще бъдат Центровете за върхови постижения. Те ще съчетават в себе си изследователска и производствена дейност.

За постигане на приоритетите МОН ще предложи промени в три закона – Закона за професионалното образование, Закона за висшето образование, както и в Закона за научните изследвания.

Тодор Танев обяви още, че майчиният език ще бъде задължително избираема дисциплина. Предметът нито ще отпадне, нито ще бъде задължителен.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...