Menu
Max_Weber

Intertek ресертифицира Системата за управление на качество на КИА

Колежът по икономика и администрация получи повторна сертификация за качество ISO 9001:2008 от лидера на пазара Intertek. С нея се потвърждава, че системата за управление в Колежа изцяло съответства на изискванията на международния стандарт.

     ISO 9001:2008 е един от най-популярните в света. Изискванията му се спазват от над 776 000 организации в 161 държави. Intertek заема водеща позиция в индустрията с повече от 30 000 души персонал в над 100 държави. Фирмата притежава акредитации от Службата по акредитация на Великобритания - UKAS и Службата по акредитация на Германия - DakkS за извършване на сертификация спрямо ISO 9001:2008.

     Ресертификационният одит се проведе през месец февруари 2015 година в Колежа по икономика и администрация. Лицензираните оценяващи установиха, че системата за управление е напълно ефективна и удължиха валидността й до 2018 година. Представителите на Intertek констатираха компетентни и обучени преподаватели и служители на КИА. Одиторите видяха специализиран софтуер за основната дейност, както и перфектна инфраструктура, която дава възможност за обучения във връзка с промените в законодателството, формите и методите на преподаване. Те установиха, че през изтеклия тригодишен период качеството на услугите, свързани с образование и обучение на студенти с квалификационна степен „Професионален бакалавър” и научно-изследователска дейност се е увеличило. Подобрена е материално-техническата база, закупени са нови компютри и копирна техника. Инспекторите от Intertek констатираха ангажираност на ръководството на КИА и удовлетвореност на заинтересованите страни.

     Въз основа на предоставените документи и анализ на събраната информация, специалистите взеха решение да издадат нов сертификат за качество. Той потвърждава, че Системата за управление на Колежа по икономика и администрация е одитирина и регистрирана от Intertek за съответствие с изискванията на ISO 9001:2008. Тя е приложима за образование и обучение на студенти с квалификационна степен „Професионален бакалавър” и научно-изследователска дейност.

     Според одиторите има възможност за разширяване на обхвата и степените на образованието и обучението, което още веднъж потвърждава правилността и далновидността на решенията на ръководството на КИА.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...