Menu
Max_Weber

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще подготвя специалисти с висше образование в квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” от професионалните направления „Национална сигурност”, „Администрация и управление” и „Икономика”. По този начин ВУСИ стана първото и единствено училище в Пловдивска област, готвещо кадри за системата на националната сигурност, полицията, охранителната дейност, фирмената сигурност и др.

     Преобразуването стана по предложение на ръководството на висшето училище и на основание чл. 9, ал.2, т.1 от Закона за висшето образование, както и на положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект, съгласно протокол № 14 от заседанието на Акредитационния съвет, проведено на 3 юли 2014 г.

     Всички официални документи бяха предоставени от ръководството на висшето училище на Министерски съвет на Република България, който на свое заседание одобри проектът за преобразуване и той беше внесен за обсъждане в Комисията по образованието и науката в Народното събрание. Там постъпиха 5 положителни становища, като намерението беше подкрепено от Българската търговско-промишлена палата, Алианс за сигурна България, Секюрити Алфа Група България ООД, Национална асоциация на лицата и сдруженията извъшващи частна охранителна дейност /НАЛСИЧОД/, Международна федерация по джу-джицу. За преобразуването положителни становища дадоха и Асоциацията на частните висши училища в България, Национална представителство на студентските съвети в Република България НПСС и Национален браншови синдикат „Висше образование и наука“.

     На заседание на парламентарната комисия министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев защити предложението и подчерта, че не се увеличава броя на университетите в България, които си остават 51. Образователният министър уточни, че училището е частно и по никакъв начин не засяга държавният бюджет.

     Депутатите се запознаха с всички становища на работодатели, синдикати и неправителствени организации, в които се посочва категоричната необходимост от преобразуването. Народните представители гласуваха единодушно, а актът на парламентарната комисия беше изцяло в синхрон със Стратегията за развитие на висшето образование в България, където е заложено премахване на образователно-квалификационната степен „Професионален бакалавър”.

     Положителни становища дадоха и другите две комисии в Народното събрание, където беше разгледан проектът. „За” гласуваха членовете на Комисията по икономическа политика и туризъм, както и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

     Предложението за преобразуване влезе в пленарната зала, където представители на трите парламентарни комисии запознаха депутатите с докладите. Народните избраници ги приеха без възражения и гласуваха единодушно. Частното специализирано Висше училище по сигурност и икономика беше утвърдено от депутатите, като всички гласуваха „за”. Така ВУСИ вече е факт!

     Образователната политика на ВУСИ е насочена към потребностите на сигурността и икономическото развитие в национален и регионален мащаб. Висшето училище има за цел да подготвя висококвалифицирани бакалаври и магистри на базата на досегашните си традиции в успешното обучение на професионални бакалаври с активното международно сътрудничество на сродни университети и колежи от страните на Европейския съюз.

     Мисията на Висше училище по сигурност и икономика е да бъде модерен център за обучение на студенти в областта на националната сигурност, пазарната икономика и държавното управление, изцяло хармонизиран с общоприетите европейски конвенции, което да подготвя високообразовани и компетентни кадри, способни да реализират наученото в условията на динамично изменящата се социална среда.

     През последните години, и особено сред приема на страната ни в Европейския съюз, в България се чувства все по-остра социална нужда от квалифицирани специалисти в редица области, като специално се очертава недостигът на специалисти в областта на сигурността. Това е така, защото в съвременния свят проблемите на националната сигурност, борбата с престъпността и битката с тероризма все по-често излизат на преден план. Затова всяко развитие на бакалавърските специалности в сферата на сигурността, икономиката и управлението, както и въвеждането на нови магистърски програми в тези области винаги отговаря адекватно на порасналия обществен интерес.

     ВУСИ стартира кандидатстудентската кампания с нови магистърски програми. Те са в 3 професионални направления – „Национална сигурност”, „Администрация и управление” и „Икономика”. Приемът е по документи, а формите на обучение са редовно, задочно и дистанционно.

Проф. направление „Национална сигурност”

• Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

• Национална сигурност и антитерористична дейност

• Национална сигурност и борба с киберпрестъпността

• Корпоративна и фирмена сигурност

• Криминалистика (Детективска дейност)

• Безопасност, сигурност и защита на ЕС

• Регионална и общинска сигурност

• Защита при бедствия и конфликти


Проф. направление „Администрация и управление”

• Стопанско управление

• Управление на проекти

• Управление на комуникационните системи

• Управление на човешките ресурси

• Управление на адмнистративно-информационни системи

• Управление на държавните институции (държавно управление)

• Мениджмънт на корпоративната сигурност

• Корпоративно управление

• Управление на регионите (области, общини, кметства)

• Бизнес администрация

• Мениджмънт на сигурността и обществения ред

• Мениджмънт на антитероризма

• Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството

• Мениджмънт на туристическите (и СПА) услуги

• Управление при бедствия и конфликти

• Управление и организация на кинезитерапията


Проф. направление „Икономика”

• Счетоводство и одит

• Международен бизнес

• Банки и банково дело

• Електронна търговия

• Маркетинг

• Бизнес комуникации и PR

• Финансов мениджмънт

• Икономика на туризма

• Бизнес информатика

• Счетоводство и контрол

• Финанси

Основните принципи в стратегията за управление и развитие на ВУСИ са качеството на обучението и непрекъснатият процес за достигане на европейските образователни стандарти.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...