Menu
Max_Weber

Честване на годишнина от създаването на КИА, чийто правоприемник е Висшето училище по сигурност и икономика

ВУСИ е синоним на взискателността и уникалността, на сигурността и интелигетността в българското образование ВУСИ е синоним на взискателността и уникалността, на сигурността и интелигетността в българското образование

С изискано тържество беше отбелязана годишнина от създаването на КИА, чийто правоприемник е Висшето училище по сигурност и икономика. На 4 ноември 2003 година е обнародвано в бр. 97 на „Държавен вестник” решението на 39-ото Народно събрание за създаването на Колеж по икономика и администрация – Пловдив. За изключително кратко време КИА успява да се утвърди като образователна институция, за която определението „най-бързо развиваща се” важи с пълна сила. Хиляди студенти предпочитат модерното европейско обучение, съчетано с гъвкави учебни планове, което дава Колежа. Работодателите от своя страна ценят изключително високо придобитите практически умения на младите хора.

„Тръгнахме по един трънлив път, изпълнен с много предизвикателства, за които не бяхме и подозирали”, заяви президентът на вуза проф. Георги Манолов. Той припомни, че само за 3 седмици през 2003 година във висшето училище се записват 130 първокурсници. Успяхме да се преборим със скептицизма с последователност и умения, издигайки и авторитета на българското образование, допълни проф. Манолов.

Президентът на вуза не скри, че големият обществен интерес и желанието за предоставяне на още по-съвременни програми за обучение доведоха до логичното и очаквано преобразуване на КИА в частно специализирано Висше училище по сигурност и икономика.

Днес ВУСИ е синоним на взискателността и уникалността, на сигурността и интелигетността в българското образование. Вузът е първият в Пловдив със сертификат за качество ISO 9001:2008. Сертификатът е издаден от Moody International през 2006 г. и продължен от Intertek до 2018 г. ВУСИ прилага Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), която осигурява мобилност на студентите. Успешно функционира и Център за професионално обучение по различни специалности. Висшето училище по сигурност и икономика осигурява допълнителни възможности за студентите под формата на едногодишни курсове (специализации).

Вузът осигурява качествено обучение в професионална степен „бакалавър” по всички специалности, а така също и продължаване на обучението в магистърска степен. Студентите на ВУСИ могат да избират между редовна, задочна и дистанционна форма, които осигуряват така нужната гъвкавост, подкрепена с уникалност на теоретичните и практически умения.

„Издигнахме висшето образование в Пловдив на много високо ниво и вече задаваме критерии, с които се съобразяват всички вузове в България”, каза президентът на ВУСИ проф. Георги Манолов. Той допълни, че Висшето училище по сигурност и икономика получава все по-широко международно признание в изключително конкурентна среда. Продължаваме напред в стремежа да се затвърдим като лидери не само в Пловдив, но в цяла България и вузът да бъде синоним на образователна школа, базирана на традиции и постижения в образованието и науката, заключи проф. Манолов.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...