Menu
Max_Weber

ВУСИ се изкачва в Рейтинговата система на висшите училища за 2015 г.

За поредна година Висшето училище по сигурност и икономика осигурява по-висок доход на завършилите студенти За поредна година Висшето училище по сигурност и икономика осигурява по-висок доход на завършилите студенти

Висшето училище по сигурност и икономика върви уверено нагоре в Рейтинговата система на вузовете за 2015 г. В актуалното й издание се сравняват 51 акредитирани висши училища в България, които предлагат обучение по специалности, разпределени в 52 професионални направления. ВУСИ, като правоприемник на Колежа по икономика и администрация, е включен в две професионални направления – „Администрация и управление” и „Икономика”.

В Рейтинговата система за 2015 г. са събрани и обобщени данни за над 74 индикатори, които измерват различни аспекти от дейността на висшите училища, включително учебния процес, учебната среда, социално-битовите и административни услуги, научната работа, престижа, както и реализацията на завършилите на пазара на труда. Тези индикатори са формирани на базата на статистически данни, събрани от различни източници, включително и чрез социологически проучвания.

Данните показват, че средният месечен осигурителен доход на завършилите професионално направление „Администрация и управление” във ВУСИ е 765 лв. 92 ст. По този показател вузът е на второ място в Пловдивска област, изпреварвайки редица утвърдени висши училища. Разликите със следващите от региона са огромни и започват от 82 лв., стигайки до 127 лв! С толкова повече средно на месец получават дипломираните студенти на ВУСИ от „Администрация и управление”, в сравнение с колегите си от другите вузове в града и областта. Следва да се отбележи и абсолютният прираст на месечния доход в това професионално направление. За поредна година той бележи ръст, като през 2014 г. е бил 711 лв. 33 ст., докато през 2015 г. нараства с 54 лв. 59 ст., стигайки 765 лв. 92 ст. Данните свидетелстват за високото качество на преподаване, отличната практическа подготовка, която получават студентите и последвалата оценка от работодателите, които наемат квалифицирани специалисти с висока заплата.

Подобна е и картината в професионално направление „Икономика”, където ВУСИ отново е сред регионалните лидери. Дипломираните студенти на Висшето училище по сигурност и икономика получават средно на месец с до 42 лв. повече от тези, завършили други вузове в града и областта. Сумите са изчислени като среден месечен облагаем доход на завършилите професионалните направления в съответното висше училище през предходните 5 учебни години, на базата на данни от НОИ и АдминУни.

Петото издание на Рейтинговата система показва, че завършилите „Национална сигурност” получават средно по 943 лв. 13 ст. Тези специалисти се очертават като едни от най-търсените на пазара на труда и безработицата сред тях е изключително ниска. От учебната 2015/2016 година ВУСИ предлага уникалните за Пловдив и областта специалности в направление „Национална сигурност”, които са като магнит за бъдещите специалисти. Младите хора се насочват към бакалавърските и магистърски програми на Висшето училище по сигурност и икономика заради солидните теоретични и практически умения, които са високо ценени от работодателите. Студентите могат да избират между редовна, задочна и дистанционна форма обучение, а пълните условия за кандидатстване могат да открият на www.vusi.bg, където може да се кандидатства и on-line.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...