Menu
Max_Weber

За отбелязване на 145-ата годишнина на БАН са осигурени 200 000 лв.

Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 200 хил. лв. за Българската академия на науките за отбелязване на 145-годишнината от създаването на старата институция в България. Българското книжовно дружество, чийто правоприемник е БАН, е основано в Браила през 1869 г. – девет години преди възстановяването българската държавност и сформирането на Третата българска държава. Това е единствената автономна национална организация, създадена за научни изследвания в полза на обществото и държавата.

Ръководството на Академията е взело решение да отбележи подобаващо годишнината като организира целогодишна кампания за популяризиране историята и дейността й. Институтите към БАН и постоянните научни звена на Академията инициираха над 170 прояви, посветени на годишнината – събития за учени, специализирани научни конференции, симпозиуми, семинари и инициативи за подкрепа на младите учени, както и изложби, дни на отворените врати, тържествени събрания и срещи за по-широката публика.


Кабинетът одобри и постановление за предоставяне на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2014 г. за сметка на разходите по централния бюджет за 2014 г. в размер на 4 635 000 лв. Средствата са необходими за разплащане на неотложни разходи за нормативно регламентирани дейности на администрацията на МС и на областните администрации.


Проектът на постановление беше публикуван за публично обсъждане в портала за обществени консултации www.strategy.bg.


Източник: Пресцентър Министерски съвет

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...