Menu
Max_Weber

Професионалното и дуално обучение - само с бизнеса, призова Кунева

Професионалното и дуално образование в България не може да се реализира без помощта на бизнеса и общините. Това обяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева по време на конференция „Да! На българската икономика“.

В момента няма добро професионално образование в страната и това трябва да се промени. Затова е сериозен и проблемът с кадрите за бизнеса. Трябва най-накрая да срещнем пазара на труда с пазара на образование, подчерта министър Кунева. Професионалното обучение не е атрактивно за учениците и техните родители.

Меглена Кунева каза, че министерството е готово да работи, помага и да разчиства пътя пред бизнеса за промяна на ситуацията. В никакъв случай не искаме да създаваме административни пречки, допълни тя.

Промените в Закона за професионалното образование и обучение бяха одобрени тази сряда от Министерския съвет. Те касаят промени в рамковите програми за ученици и за лица, навършили 16 години по отношение на входящо минимално образователно и квалификационно равнище, продължителност на обучението и изходящо образователно и квалификационно равнище.

Регламентират се изискванията за разработване на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии, рамковите програми, учебните планове и учебните програми. Определят се целите, съдържанието и характеристиките на видовете професионална подготовка. Променя се съотношението на теоретичното и практическото обучение в полза на практическото обучение, в. т.ч. и на практическото обучение в реална работна среда.

Сред едно от важните неща е разширяването на функциите на общините по отношение на откриването, преобразуването, промяната и закриването на общинските професионални гимназии и професионални колежи, както и назначаването на директори на общинските професионални колежи.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...