Menu
Max_Weber

Науката подпомага икономиката

Науката създава ръст на брутния вътрешен продукт и подпомага икономиката и бизнеса. Това обяви вицепремиерът Меглена Кунева и подчерта, че науката е била дълги години неглижирана, но тя има нужди от инвестиции.

По приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ са осигурени 350 млн. лв. за сектора. От тях за изграждане на центрове за върхови постижения са предвидени 200 млн. лв. и за центрове за компетентност – 150 млн. лв. Още 6 млн. лв. са за подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени.

Това са значителни средства, които със съвместни усилия трябва да инвестираме ефективно и ефикасно в полза на българската наука и висше образование, подчерта министърът. Добрата новина е, че от бенефициентите не се изисква задължително собствено съфинансиране.  Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 % от допустимите разходи.

В момента българската научна общност има възможността да кандидатства за безвъзмездно финансиране за осигуряване на необходимата техника и апаратура, за оборудване на лаборатории  за развитие на научноизследователската и за развойна дейност. Целим да подобрим капацитета за реализиране на върхови постижения в областта на научните изследвания и да подпомогне повишаването на нивото на пазарната ориентация на водещите научни организации в България, обясни Меглена Кунева.

Тя приветства още големия интерес в страната, който е проявен и към процедурата  „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1". Целите ни са тези средства да допринесат за повишаване на квалификацията на работещите в сферата на научноизследователската и развойна дейност и да привлечем младите да изберат науката за свой професионален път, посочи министърът. Изпълнението на дейностите ще даде възможност за достъп до научни съоръжения, специализирано оборудване и бази данни.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...