Menu
Max_Weber

Библиотеката на ВУСИ със супермодерен специализиран софтуер

Висшето училище по сигурност и икономика продължава неотменно да следва мисията си, насочена към предоставяне на качествено и достъпно образование. Част от този специфичен процес е и Библиотеката на ВУСИ, която пълноценно изпълнява ролята си на информационен и образователен център, подпомагащ преподавателската, научноизследователската и учебната дейност. Успоредно с това, тя е своеобразен катализатор за формиране на съвременната култура, базираща се на ресурсите в световната информационна мрежа.

В стремежа си да отговори на модерните разбирания за свобода на публикуване и достъп, Библиотеката на ВУСИ се сдоби с нови модули, повишаващи ефективността на работата й.

Първият от тях, базиран на библиотечния софтуер „Автоматизирана библиотека“, е модул „Пълнотекстови бази данни „Сканиране“. Той променя в качествено отношение достъпа до библиотечния фонд и задава нови критерии в цялостния информационно-комуникационен процес. Наред със справката за дадено заглавие, към библиографското описание е прикачен и файл, който представлява сканирана корица и съдържание на съответното издание. Така се дава още по-добра възможност за коректно търсене по ключови думи за дипломни работи, курсови задачи, материали за реферати и т.н.

Следващият модул е „Моята АБ библиотека“, чрез който се обогатяват възможностите за електронно обслужване на потребителите. Сред интернет услугите, които се предлагат, се открояват тези за изпращане на заявка за заемане на библиотечни материали и нейното проследяване във времето. Регистрираните ползватели могат също така да проверяват книгите, които са чели, както и своевременно да се информират за новите заглавия в книгохранилището. Предвидена е и възможността за общуване чрез имейли с библиотеката по всички въпроси, които интересуват потребителите.

Внедряването и използването на супермодерни специализирани софтуерни програми в Библиотеката на ВУСИ води до по-ефективно подпомагане на образователната и научноизследователската дейност. Дава се възможност за постоянен мониторинг и анализ на всички проблеми, свързани с подготовката на студентите и техните литературни предпочитания. Разширяването на услугите за преподавателите пък улеснява научноизследователската им дейност, обогатявайки ги с тематични и обособени бази от данни, позволяващи създаването на собствен информационен ресурс. По този начин Библиотеката на ВУСИ отговаря адекватно на потребностите на информационното общество, осигурявайки бърз и качествен достъп до специализирани произведения от световно признати автори.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...